Hệ thống hỗ trợ du lịch thông minh


Hệ thống hỗ trợ du lịch thông minh là một hệ thống phần mềm giúp du khách có các thông tin đầy đủ, cần thiết trước và trong khi đi du lịch tại một địa phương. Sản phẩm gồm ứng dụng chạy trên các thiết bị di động và hệ thống server hỗ trợ quản trị, thống kê đánh giá hiệu quả công việc. Du khách cài đặt ứng dụng hỗ trợ du lịch thông minh trên di động có thể khám phá thông tin và thực hiện du lịch ảo trước một điểm du lịch. Sau đó, du khách có thể đi tham gia du lịch tại địa phương. Ứng dụng hỗ trợ du khách tìm kiếm các địa điểm du lịch nổi tiếng cùng các dịch vụ: nhà hàng, khách sạn, cửa hàng mua sắm gần nhất xung quanh thông qua chức năng định vị. Các thông tin cung cấp gồm hình ảnh, video, số điện thoại, email,…  Bên cạnh dó hệ thống cũng hỗ trợ cho các đơn vị quản lý nắm được các thông tin về du khách, chất lượng dịch vụ nhà hàng, khách sạn ở địa phương,… để từ đó có những chính sách quản lý hợp lý.

brochure smart destination_brochure mat truoc
brochure smart destination_brochure mat sau

5016