Thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp
Khóa học kỹ thuật nhiếp ảnh cơ bản
2853

I- GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC Khóa học “Nhiếp ảnh cơ bản” cung cấp các kiến thức nền tảng về thẩm mĩ nhiếp ảnh, kỹ năng sử dụng máy ảnh, kỹ thuật chụp ảnh theo chủ đề. Chương trình học đan xen giữa các buổi học lý thuyết với …Xem chi tiết

Khóa học Mobile Testing
2385

—-“NGHỀ KHÁT NHÂN LỰC”—- Trên thế giới, tại các công ty phần mềm, trung bình cứ 1 lập trình viên thì có tới 4 người kiểm thử – tester (tỉ lệ 1:4). Với Gameloft Studio tại Hà Nội, tỉ lệ Game Developer : Game Tester hiện nay là …Xem chi tiết

Khóa học Phát triển mini game
7990

Khóa học Lập trình mini game mobile  cung cấp cho học viên quy trình và cách thức phát triển, lập trình mini game trên thiết bị di động  từ khâu xây dựng ý tưởng, kịch bản đến các khâu thiết kế và phát triển. Ngoài ra trong khóa học …Xem chi tiết

Khóa học Bảo mật mạng doanh nghiệp – NIS  (NETWORK INFASTRUCTURE SECURITY)
4847

Nằm trong kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực về an toàn, an ninh thông tin đã được Thủ tướng phê duyệt trong đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”, Viện công nghệ Thông tin và …Xem chi tiết

1 | 212