Khóa học Bảo mật mạng doanh nghiệp – NIS  (NETWORK INFASTRUCTURE SECURITY)
4847

Nằm trong kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực về an toàn, an ninh thông tin đã được Thủ tướng phê duyệt trong đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”, Viện công nghệ Thông tin và …Xem chi tiết

1 | 11