643

Chương trình: Đào tạo Quản trị kinh doanh TT Tên lớp Đối tượng Số học viên Nội dung đào tạo Địa điểm mở lớp Thời gian  Kinh phí (VNĐ) (*)  Đơn vị thực hiện 1 Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 01 Người lao động DNNVV …Xem chi tiết

670

Kế hoạch chi tiết tổ chức các khóa đào tạo cho DNNVV năm 2020 Chương trình: Đào tạo Quản trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa TT Tên lớp Đối tượng Số học viên Nội dung đào tạo (1) Địa điểm mở lớp Thời gian  Kinh phí (VNĐ) …Xem chi tiết

1659

NỘI DUNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO DÀNH CHO SME NĂM 2019 TT Chuyên đề đào tạo Nội dung chính Thời lượng đào tạo Khóa 1 Khởi nghiệp cơ bản -     Xây dựng nhóm khởi nghiệp, -     Sáng tạo và chọn lọc ý tưởng sản phẩm/dịch vụ (Sẽ chú …Xem chi tiết

2183

THÔNG BÁO Về việc chiêu sinh các khóa đào tạo thuộc chương trình Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019  CMCN 4.0 được hình thành từ sự hội tụ của nhiều công nghệ tiên tiến như: IoT, trí tuệ nhân …Xem chi tiết

Khóa học Mobile Testing
3980

—-“NGHỀ KHÁT NHÂN LỰC”—- Trên thế giới, tại các công ty phần mềm, trung bình cứ 1 lập trình viên thì có tới 4 người kiểm thử – tester (tỉ lệ 1:4). Với Gameloft Studio tại Hà Nội, tỉ lệ Game Developer : Game Tester hiện nay là …Xem chi tiết

1 | 212