294

Kế hoạch chi tiết tổ chức các khóa đào tạo cho DNNVV năm 2020 Chương trình: Đào tạo Quản trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa TT Tên lớp Đối tượng Số học viên Nội dung đào tạo (1) Địa điểm mở lớp Thời gian  Kinh phí (VNĐ) …Xem chi tiết

1157

NỘI DUNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO DÀNH CHO SME NĂM 2019 TT Chuyên đề đào tạo Nội dung chính Thời lượng đào tạo Khóa 1 Khởi nghiệp cơ bản -     Xây dựng nhóm khởi nghiệp, -     Sáng tạo và chọn lọc ý tưởng sản phẩm/dịch vụ (Sẽ chú …Xem chi tiết

1775

THÔNG BÁO Về việc chiêu sinh các khóa đào tạo thuộc chương trình Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019  CMCN 4.0 được hình thành từ sự hội tụ của nhiều công nghệ tiên tiến như: IoT, trí tuệ nhân …Xem chi tiết

Khóa học Mobile Testing
3294

—-“NGHỀ KHÁT NHÂN LỰC”—- Trên thế giới, tại các công ty phần mềm, trung bình cứ 1 lập trình viên thì có tới 4 người kiểm thử – tester (tỉ lệ 1:4). Với Gameloft Studio tại Hà Nội, tỉ lệ Game Developer : Game Tester hiện nay là …Xem chi tiết

Khóa học Bảo mật mạng doanh nghiệp – NIS  (NETWORK INFASTRUCTURE SECURITY)
5914

Nằm trong kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực về an toàn, an ninh thông tin đã được Thủ tướng phê duyệt trong đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”, Viện công nghệ Thông tin và …Xem chi tiết

1 | 212