Khóa học Mobile Testing
2717

—-“NGHỀ KHÁT NHÂN LỰC”—- Trên thế giới, tại các công ty phần mềm, trung bình cứ 1 lập trình viên thì có tới 4 người kiểm thử – tester (tỉ lệ 1:4). Với Gameloft Studio tại Hà Nội, tỉ lệ Game Developer : Game Tester hiện nay là …Xem chi tiết

Khóa học Bảo mật mạng doanh nghiệp – NIS  (NETWORK INFASTRUCTURE SECURITY)
5241

Nằm trong kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực về an toàn, an ninh thông tin đã được Thủ tướng phê duyệt trong đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”, Viện công nghệ Thông tin và …Xem chi tiết

Khóa học Phát triển ứng dụng trên di động
3365

Khóa học được thiết kế để cung cấp các nội dung bao quát từ pha thiết kế giao diện đến các kỹ năng lập trình di động để học viên có thể tự thiết kế và phát triển một ứng dụng hoàn chỉnh. Ngoài ra trong khóa học …Xem chi tiết

1 | 11