Chuyên đề khoa học công nghệ Đa phương tiện


LĨNH VỰC MULTIMEDIA

2013
- Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên ngành đa phương tiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn lực đơn vị ThS. Bùi Thị Thu Huế  |  PDF
- Windows 8 – Cơ hội phát triển ứng dụng ThS. Đỗ Thị Liên  |  PDF
- Thiết kế giao diện ứng dụng Windows Phone 8 thuận tiện với Blend Visual Studio ThS. Bùi Thị Thu Huế  |  PDF
- Công nghệ thực tại ảo – Hướng ứng dụng và phát triển trong đào tạo ngành đa phương tiện TS. Vũ Hữu Tiến  |  PDF
- Xây dựng chuyển động bằng hệ thống xương ThS. Trần Quốc Trung |  PDF

- Nguyên tắc 4F trong thiết kế trò chơi ThS.Nguyễn Đức Hoàng |  PDF

2012
- Tương tác trên điện thoại di động công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến ThS. Phí Công Huy |  PDF
- Phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học ngành công nghệ đa phương tiện ThS. Bùi Thị Thu Huế |  PDF
2011
- A new error resilience technique using adaptive FMO and intra refresh in H.264 video coding TS. Vũ Hữu Tiến, Supavadee Aramvith, Yoshikazu Myanaga |  PDF
- A cross video-mac layer approach for generating adaptive FMO map TS. Vũ Hữu Tiến, Supavadee Aramvith |  PDF

- Ứng dụng phương pháp CDIO cho xây dựng chương trình đào tạo và thiết kế phương pháp đào tạo cho sáng tạo đa phương tiện – Học viện CNBCVT ThS. Đỗ Thị Lan Anh |  PDF

14870