Chuyên đề khoa học công nghệ Đa phương tiện


 

2014-2018

- Ứng dụng công nghệ số hóa 3D cho các di tích lịch sử tại thành phố Nha Trang_ThS. Hà Đình Dũng _ PDF

- Leap Motion – Giải pháp đột phá trong điều khiển cánh tay robot _ ThS. Nguyễn Đức Hoàng, ThS. Trần Thị Hạnh _ PDF

- Một kỹ thuật xây dựng hệ bao tự động cho đối tượng 3D_Nguyễn Đức Hoàng, Đỗ Năng Toàn, Nông Minh Ngọc _ PDF

Công nghệ thực tại ảo trong báo chí đa phương tiện_ThS. Bùi Thị Vân Anh _ PDF

Giải pháp chụp hình thực tế tăng cường tại Đường hoa Nguyễn Huệ_ThS. Nguyễn Đức Hoàng, ThS. Trần Thị Hạnh, KS. Đinh Văn Dũng _ PDF

- Giải pháp ứng dụng công nghệ thực tại ảo 3D trong đào tạo tiền lâm sàng nhi khoa_ThS. Hà Đình Dũng, TS. Cao Minh Thắng, ThS. Trần Thị Hạnh, KS. Đinh Văn Dũng _ PDF

- Sách, học liệu, ấn phẩm điện tử, thông minh – Xu thế của thông tin truyền thông thế hệ mới_ThS. Nguyễn Đức Hoàng, ThS. Hà Đình Dũng _ PDF

Tổng kết kinh nghiệm xây dựng và phát triển các ngành đào tạo Đa phương tiện tại Học viện CN BCVT giai đoạn 2011-2015_TS. Cao Minh Thắng _ PDF

- Giải pháp triển lãm số “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý”_ThS. Nguyễn Đức Hoàng, ThS. Trần Thị Hạnh, KS. Nguyễn Thanh Toàn _ PDF

- Trò chơi tương tác – công cụ giáo dục và truyền thông mới_ThS. Nguyễn Đức Hoàng, KS. Đinh Văn Dũng _ PDF

2013

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên ngành đa phương tiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn lực đơn vị ThS. Bùi Thị Thu Huế  |  PDF
- Windows 8 – Cơ hội phát triển ứng dụng ThS. Đỗ Thị Liên  |  PDF
- Thiết kế giao diện ứng dụng Windows Phone 8 thuận tiện với Blend Visual Studio ThS. Bùi Thị Thu Huế  |  PDF
- Công nghệ thực tại ảo – Hướng ứng dụng và phát triển trong đào tạo ngành đa phương tiện TS. Vũ Hữu Tiến  |  PDF
- Xây dựng chuyển động bằng hệ thống xương ThS. Trần Quốc Trung |  PDF

- Nguyên tắc 4F trong thiết kế trò chơi ThS.Nguyễn Đức Hoàng |  PDF

2012
- Tương tác trên điện thoại di động công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến ThS. Phí Công Huy |  PDF
- Phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học ngành công nghệ đa phương tiện ThS. Bùi Thị Thu Huế |  PDF
2011
- A new error resilience technique using adaptive FMO and intra refresh in H.264 video coding TS. Vũ Hữu Tiến, Supavadee Aramvith, Yoshikazu Myanaga |  PDF
- A cross video-mac layer approach for generating adaptive FMO map TS. Vũ Hữu Tiến, Supavadee Aramvith |  PDF

- Ứng dụng phương pháp CDIO cho xây dựng chương trình đào tạo và thiết kế phương pháp đào tạo cho sáng tạo đa phương tiện – Học viện CNBCVT ThS. Đỗ Thị Lan Anh |  PDF

15352