Chuyên đề khoa học công nghệ ICT


LĨNH VỰC ICT

2013

- Phát triển và triển khai game online trên nền tảng phân hệ điều khiển IMS TS. Nguyễn Trung Kiên, ThS. Hoàng Mạnh Thắng |  PDF
- Gói dịch vụ truyền thông phong phú ThS. Nguyễn Đức Hoàng |  PDF
- Lab thực hành LTE dành cho sinh viên ThS. Hoàng Xuân Sơn  |  PDF
- Cơ chế quản lý QoS trong mạng LTE KS. Nguyễn Thị Liễu |  PDF
- Những kết quả đạt được của CDIT trong việc hỗ trợ dự án thử nghiệm LTE (Long Term Evolution) của VNPT ThS. Dư Anh Tuấn |  PDF
- Khóa đào tạo kỹ năng đo kiểm khắc phục sự cố mạng và dịch vụ IP/NGN ThS. Hoàng Mạnh Thắng |  PDF
- Xác định và xử lý lỗi dịch vụ IPTV của VNPT ThS. Hoàng Mạnh Thắng  PDF
- Phương án triển khai dịch vụ Fix-Mobile-Centrex trên mạng IMS của VNPT ThS. Đỗ Mạnh Hùng |  PDF
- Bộ công cụ trích xuất CDR và phân tích các tham số QoS dựa trên phân tích báo hiệu SIP, BICC, ISUP phục vụ đo kiểm dịch vụ thoại trên IMS và di động ThS. Đỗ Mạnh Hùng |  PDF
- Đo kiểm hòa mạng và đánh giá khả năng phát triển các dịch vụ gia tăng trên IMS của VNPT ThS. Đỗ Mạnh Hùng |  PDF
- Các hoạt động của CDIT trong mảng quản lý mạng viễn thông KS. Nguyễn Thị Thúy |  PDF
- Liên thông văn bản điện tử ThS. Nguyễn Thị Hà Giang |  PDF
- BIGDATA ThS. Phạm Đức Tú  PDF
- Gói dịch vụ kiểm thử phần mềm hướng Cloud ThS. Trịnh Thùy Linh |  PDF
- Bộ thư viện ITIL – thành phần và ứng dụng trong quản lý dịch vụ CNTT ThS. Nguyễn Hoàng Anh |  PDF
- Giải pháp SEO – tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ThS. Hoàng Cường |  PDF
- Software defined networking – công nghệ mới làm thay đổi cấu trúc mạng KS. Bùi Trung Thành |  PDF
- Chuyển mạng giữ số, nguy cơ và giải pháp ThS. Dư Anh Tuấn, ThS. Cao Minh Thắng |  PDF
- Study on spectrum sensing algorithms for cognitive radio systems Nguyễn Trung Thành, Thomas Kaiser |  PDF
2012
- Xây dựng phòng lab thực hành Viễn thông cho sinh viên Học Viện CNBCVT TS. Nguyễn Trung Kiên, ThS. Hà Đình Dũng |  PDF
- Tối ưu mạng băng rộng VNPT KS. Nguyễn Thị Thúy |  PDF
- Xu thế hội tụ trong lĩnh vực truyền thông TS. Nguyễn Trung Kiên, TS. Nguyễn Đình Xuân |  PDF
- Hệ thống quản lý khách hàng thuê bao tập trung BPE/CSS ThS. Nguyễn Câng Thuận, ThS. Nguyễn Thái Sơn |  PDF
- Hệ thống nhắn tin SMS Push ThS. Hoàng Cường |  PDF
- Mô hình ICT trong đào tạo đại học và những vấn đề trong triển khai áp dụng ThS. Đặng Ngọc Hùng |  PDF
2011 
- Ứng dụng ETOM trong việc xây dựng khung chứng chỉ đào tạo kiến thức NGN ThS. Hà Đình Dũng, ThS. Cao Minh Thắng  |  PDF
- Xây dựng phương án triển khai xVNO trên mạng của VNPT KS. Nguyễn Thị Thúy |  PDF
- LTE – Thách thức với nhà mạng di động tại Việt Nam ThS. Hoàng Mạnh Thắng |  PDF
- Hệ thống quản lý mạng ngoại vi và điều hành sửa chữa 119 ThS. Nguyễn Câng Thuận |  PDF

- Mô hình kinh doanh nội dung video trên Youtube, hướng đi mới và sản phẩm animation của CDIT ThS. Trần Quốc Trung |  PDF

2010
- Tham gia thiết kế mạng GPON của VNPT ThS. Hà Đình Dũng   | PDF
- Phần mềm quản lý phát triển thuê bao ThS. Võ Xuân Nam     | PDF
- Sản phẩm IMS client đa nền tảng của CDIT KS. Trần Thị Hạnh | PDF
- Phát triển phần mềm quản lý thiết bị băng rộng cho VNPT ThS. Hà Đình Dũng  |  PDF
- Vai trò của cơ chế thỏa thuận chất lượng SLA trong cung cấp dịch vụ viễn thông NGN  TS. Nguyễn Trung Kiên  |  PDF
- Hệ thống phân tích kinh doanh di động  ThS.Nguyễn Anh Nguyên, ThS. Phạm Đức Tú  |  PDF
- Giải pháp cổng thông tin điện tử phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh KS.Nguyễn Minh Đức |  PDF
- Hệ thống hỗ trợ kinh doanh thông minh và những ứng dụng trong dịch vụ viễn thông  ThS. Nguyễn Hoàng Anh  | PDF
- Phần mềm phục vụ quản lý, điều hành và doanh thác các dịch vụ chuyển tiền dựa trên qui định nghiệp vụ mới – CT2003  ThS. Võ Xuân Nam  | PDF
- Hệ thống hỗ trợ ra quyết định điều chuyển luồng tiền cho Tổng công ty Bưu chính  ThS. Võ Xuân Nam  | PDF

 

31996