Dịch vụ Đánh giá, rà soát lỗ hổng website


Bạn đang lo sợ các nguy cơ an ninh? Bạn đang lo lắng cho các thông tin kinh doanh, các bí mật doanh nghiệp? Bạn muốn biết website của công ty mình có thực sự bảo mật hay không? Dịch vụ đánh giá lỗ hổng, mức độ an toàn của website do CDiT cung cấp, sẽ đánh giá một cách khách quan và chuyên nghiệp với từng hệ thống website của công ty bạn.

rasoatweb1

rasoatweb2

1960