Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Đa phương tiện


CDiT tự hào là khoa đào tạo đầu tiên ở Việt Nam triển khai ngành đào tạo bậc đại học về Đa phương tiện. Chương trình đào tạo Đa phương tiện được thiết kế trên nền tảng các chương trình của các trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực Đa phương tiện trên thế giới như Monash (Australia), MMU (Malaysia), Limkokwing (Malaysia),… Điểm đặc biệt là chương trình của chúng tôi giúp người học phát triển cân bằng giữa năng lực nghệ thuật và công nghệ. Với nền tảng cơ bản đó sinh viên có thể ứng dụng vào công việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở nhiều vị trí khác nhau. Điều đó cũng đồng nghĩa với sinh viên sẽ có nhiều cơ hội việc làm và thăng tiến.

(Tải file chi tiết tại đây)

6088