Đào tạo


Dựa trên nền tảng của hoạt động nghiên cứu, các chương trình đào tạo cúa của CDiT luôn được cập nhật các tri thức mới nhất được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên đẳng cấp quốc tế, vững vàng về lý thuyết và đặc biệt là giàu kinh nghiệm thực tế.

Các khoá học ngắn hạn của CDiT luôn tuân theo chuẩn mực và có tính quốc tế cao. Một số khóa được triển khai tại nhiều quốc gia đặc biệt là trong khối Asean.

Bên cạnh các khoá đào tạo chứng chỉ quốc tế (Cisco, Oracle,…) CDiT có các khoá học đặc biệt được thiết kế phù hợp với nhiều đối tượng học viên.

Lĩnh vực đào tạo

Các khóa đào tạo ngắn hạn

15163