Đối tượng tuyển dụng


Đối tượng tuyển dụng:

- Tiến sỹ khoa học, tiến sỹ, thạc sỹ, chuyên gia về Công nghệ thông tin, Viễn thông, An toàn thông tin, Báo chí và Truyền thông, Thiết kế đồ họa, Đa phương tiện

- Kỹ sư, cử nhân có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chuyên ngành Công nghệ thông tin, Viễn thông, An toàn thông tin, Báo chí và Truyền thông, Thiết kế đồ họa, Đa phương tiện

- Kỹ sư, cử nhân mới tốt nghiệp các trường công lập, loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Viễn thông, An toàn thông tin, Báo chí và Truyền thông, Thiết kế đồ họa, Đa phương tiện

1539