Bài viết liên quan

Giải pháp ezFeedback được triển khai thử nghiệm tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lào Cai


Trong thời gian từ tháng 8/2021 đến 31/12/2021, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lào Cai đã triển khai thử nghiệm giải pháp ezFeedback của CDIT để lấy ý kiến đánh giá của người dân và doanh nghiệp về chất lượng phục vụ dịch vụ công, góp phần vào việc xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính công khai minh bạch, vì người dân, doanh nghiệp.

Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, sự hài lòng của người dân là thước đo cho công tác chuyển đổi số của chính quyền, thời gian qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lào Cai đã triển khai thử nghiệm giải pháp ezFeedback của CDIT để lấy ý kiến đánh giá của người dân và doanh nghiệp về chất lượng phục vụ dịch vụ công.

Trong thời gian thử nghiệm từ 20/8/2021 – 31/12/2021 đã có khoảng 5.000 lượt đánh giá được ghi nhận trên hệ thống. Ý kiến phản hồi của người dân, doanh nghiệp được hệ thống tổng hợp, phân tích đã giúp cho chính quyền tỉnh kịp thời nắm bắt các vấn đề còn hạn chế trong quy trình cung cấp dịch vụ công, từ đó có sự điều chỉnh để nâng cao hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời hệ thống cũng giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân thông qua việc đánh giá trực tiếp chất lượng phục vụ của cán bộ tiếp dân. Người dân dễ dàng thực hiện việc đánh giá của mình bằng cách dùng ứng dụng quét các mã QR được đặt tại mỗi vị trí tiếp dân.

Việc ứng dụng giải pháp công nghệ vào lấy ý kiến người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Lào Cai đã nhận được đánh giá, phản hồi tích cực từ người dân cũng như cán bộ thực thi nhiệm vụ. (Xem Video)

Một số hình ảnh về phân tích dữ liệu của hệ thống:

image001

image002

image003

ezFeedback là giải pháp thu thập dữ liệu phản hồi từ khách hàng được CDIT phát triển dựa trên các công nghệ QRcode, Smartphone và công nghệ AI. ezFeedback giúp các tổ chức, doanh nghiệp thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ một cách dễ dàng và hiệu quả.

466