ezWater – Giải pháp quản lý chỉ số đồng hồ nước bằng mã QR


EzWater là giải pháp hỗ trợ các đơn vị phân phối nước sạch (nhà máy, chung cư,…) thực hiện ghi chỉ số, kiểm soát,  xuất hóa đơn, cho đến tra cứu lịch sử chỉ số đồng hồ bằng phần mềm trên điện thoại di động một cách thuận tiện, nhanh chóng và chính xác.

brochure ezwater_Artboard 16 copy

ezWater cho phép lưu trữ ảnh mặt đồng hồ giúp đảm bảo sự chính xác, tin cậy của thông tin chỉ số từ đó nâng cao uy tín của các nhà cung cấp dịch vụ nước sạch với khách hàng.

brochure ezwater-01

148