ezSite – Giải pháp quản lý thông tin nhà trạm di động


Dựa trên nền tảng giải pháp quản lý trực ca thông minh ezWork, ezSite là sản phẩm đóng gói chuyên phục vụ quản lý toàn diện thông tin nhà trạm di động của các doanh nghiệp Viễn thông. ezSite cho phép quản lý một cách đồng bộ, chuẩn hóa chặt chẽ các thông tin cơ sở hạ tầng nhà trạm làm cơ sở để quản lý an ninh an toàn cơ sở hạ tầng, quản lý tài sản, quản lý kỹ thuật, kiểm định và quản lý chi phí phát sinh trong quá trình vận hành khai thác nhà trạm.

36659