Hệ thống giám sát người dùng Internet


Bạn đang lo sợ các nguy cơ an ninh. Bạn đang lo lắng cho các thông tin kinh doanh, các bí mật doanh nghiệp. Bạn muốn kiểm soát nhân viên chặt chẽ hơn nữa?

Hệ thống giám sát người dùng internet được ứng dụng trên nền tảng mới nhất và cập nhập thường xuyên về công nghệ và giải pháp. Hệ thống được thiết kế dựa trên thiết kế tổng thể về quản lý định danh người dùng.

gsatnd

gsatnd02

1747