Hệ thống LAB LTE dùng cho đào tạo mạng lõi 4G LTE


Hệ thống LAB LTE bao gồm các phần mềm thực hiện chức năng của mạng lõi LTE và  các phần mềm mô phỏng tạo ra các bản tin trao đổi với các tình huống như mạng 4G LTE thật.

 lte


lte02

6189