Hệ thống Phần mềm quản lý bệnh viện


Hệ thống phần mềm cho một bệnh viện eHospita – CDiT, quản lý toàn bộ hoạt động thông suốt từ lúc tiếp nhận bệnh nhân vào viện cho đến khi ra viện. Hệ thống được chia thành các phân hệ (module) nhỏ, có thể hoạt động độc lập, phù hợp với nhu cầu của từng bệnh viện.

hospital-1 v2

hospital-2 v2

6676