Bài viết liên quan

Khóa học Bảo mật mạng doanh nghiệp – NIS (NETWORK INFASTRUCTURE SECURITY)


Nằm trong kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực về an toàn, an ninh thông tin đã được Thủ tướng phê duyệt trong đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”, Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT đã lên kế hoạch triển khai các khoá đào tạo về bảo mật mạng doanh nghiệp bao gồm bảo mật hạ tầng mạng, bảo mật ứng dụng, quản lý bảo mật,…

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học “Bảo mật mạng doanh nghiệp – NIS” cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về bảo mật hạ tầng mạng, triển khai các công nghệ và thiết bị bảo mật mạng, đồng thời nắm bắt được các kỹ năng đánh giá và xử lý lỗi bảo mật phổ biến hiện nay.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Untitled

MỤC TIÊU

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

-          Xây dựng, cấu hình bảo mật trên các thiết bị mạng như Firewall, Router, Switch,…

-          Triển khai các công nghệ và thiết bị bảo mật mạng như Firewall, IDS/IPS, VPN,…

-           Đánh giá và xử lý lỗi bảo mật về hệ điều hành, website,…

 2  3

Hình ảnh lớp học khóa NIS

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

-          Sinh viên Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông yêu thích về lĩnh vực quản trị mạng

-          Kỹ thuật viên, Quản trị viên về mạng và bảo mật mạng: những người chịu trách nhiệm vận hành và xử lý sự cố hệ thống mạng.

 5  6

Hệ thống lab thực hành hiện đại, cấu hình cao

7

Untitled

9

LIÊN HỆ / ĐĂNG KÝ

Xin mời liên hệ: Mr. Hùng 0888 484 222 ; email: hungdm@ptit.edu.vn

6787