Leap Motion – Giải pháp đột phá trong Điều khiển cánh tay robot


Leap Motion – Giải pháp đột phá trong Điều khiển cánh tay robot _ ThS. Nguyễn Đức Hoàng, ThS. Trần Thị Hạnh _ PDF

428