Liên hệ


Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT

Địa chỉ : Tầng 3 nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Email: webmaster@cdit.com.vn

Điện thoại: (84-4)3574 2856

Fax: (84-4)3574-2857

25543