Lĩnh vực đào tạo Đa phương tiện


Đa phương tiện là công nghệ kết hợp các loại hình phương tiện âm thanh, hình ảnh, video, tương tác, di động,… trong các sản phẩm dịch vụ phục vụ đời sống con người. Công nghệ Đa phương tiện được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như game, giải trí, truyền thông, giáo dục, y tế,… đặc biệt những ngành đòi hỏi cao về tính sáng tạo.

Nền công nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng Đa phương tiện đang có những bước phát triển mạnh mẽ với sự hậu thuẫn của công nghệ thông tin và đặc biệt là đa phương tiện. Nền công nghiệp này rất phù hợp với tố chất của người Việt Nam và được coi là con đường ngắn nhất giúp Việt Nam theo kịp với sự phát triển của thế giới. Hệ quả là nhu cầu được đào tạo về đa phương tiện tại Việt Nam đang tăng trưởng rất mạnh trong thời gian qua.

21508