Lĩnh vực đào tạo An toàn thông tin


Cùng với sự phát triển bùng nổ của Internet, an toàn thông tin là một vấn đề nóng hổi của xã hội. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, CDiT luôn chú trọng an toàn thông tin như một mũi nhọn chiến lược.

Nhờ bám sát thực tế mạng lưới viễn thông và mạng doanh nghiệp cùng với nền tảng tri thức vững chắc, các khóa học an toàn thông tin của CDiT được xây dựng bài bản và đã được giới sinh viên, các doanh nghiệp và các tổ chức quan tâm theo học.

19008