Bài viết liên quan

Lĩnh vực nghiên cứu An toàn thông tin


Cùng với sự phát triển bùng nổ của Internet, an toàn thông tin là một vấn đề nóng hổi của xã hội. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, CDiT luôn chú trọng an toàn thông tin như một mũi nhọn chiến lược.

Nhờ bám sát thực tế mạng lưới viễn thông và mạng doanh nghiệp cùng với nền tảng tri thức vững chắc, các giải pháp an toàn thông tin của CDiT được xây dựng bài bản và đã được các Tập đoàn, các công ty lớn như VNPT đặt hàng, sử dụng và đánh giá cao đặc biệt là các giải pháp An toàn thông tin cho mạng IP/NGN.

Các chủ đề chính về An toàn thông tin được CDiT tập trung đầu tư nghiên cứu bao gồm:

-          Mật mã học (Cryptography);

-          Quản lý quyền số (Digital Right Management);

-          An toàn thông tin hạ tầng mạng IP (IP Network Security);

-          An toàn thông tin mạng không dây (Wireless Network Security);

-          An toàn thông tin hệ thống thông tin doanh nghiệp (Enterprise Information System Security);

-          Chính sách An toàn thông tin (Security Policy)

Hoạt động nghiên cứu về An toàn thông tin là nền tảng rất quan trọng để CDiT tham gia triển khai ngành đào tạo bậc đại học về An toàn thông tin của Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, trường đại học đầu tiên ở Việt Nam triển khai ngành đào tạo này.

35339