MMSC Hệ thống phần mềm trung tâm nhắn tin đa phương tiện cho mạng di động


Giới thiệu chung 
Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS) là dịch vụ nhắn tin, trong đó nội dung bản tin có thể chứa các dữ liệu kiểu âm thanh, hình ảnh, video, văn bản hoặc tổ hợp của các loại trên. Dịch vụ MMS cho phép các thuê bao mạng di động sử dụng các thiết bị đầu cuối có hỗ trợ MMS gửi, nhận bản tin MMS cho nhau và tương tác với các trung tâm cung cấp dịch vụ gia tăng…

1

Chức năng sản phẩm 
- Nhận/ Gửi/ Forward các bản tin MMS
- Cơ chế bắt bản tin Pull/Push
- Download/Streaming
- Hỗ trợ delivery report/read-reply report
- Đàm phán khả năng của thiết bị đầu cuối
- Hỗ trợ VAS(Value Added Service)
- Hỗ trợ giao tiếp với Email Server
- Định tuyến bản tin MM4 theo Country Code, Network Code, Domain
- Độ tin cậy và dung lượng cao,tính độc lập giữa các Module cao, dễ ràng nâng cấp dung lượng.
- Quản lý hệ thống từ xa, Thống kê, báo cao lưu lượng, phát thông tin cảnh .báo qua SMS.

Đặc tính sản phẩm 
- Hỗ trợ các tiêu chuẩn: 3GPP 23.140 V4.2.0, 3GPP 23.140 V5.5.0, 3GPP 23.140 V6.1.0, OMA-WAP 205, 206, 209/174 , OMA-IOP-MMSCONF-V2.00, WAP Push, SOAP Ver 1.0/2.0
- Chạy trên nền hệ điều hành Windows NT4 hoặc cao hơn
- Dung lượng phục vụ tối đa của hệ thống là 500 KBHSM
- Kích thước bản tin MMS tối đa 1MB.
- Tối đa 10 OAM client kết nối vào hệ thống
- Thời gian lưu tin tối đa 7 ngày

Khả năng áp dụng 
Ứng dụng cung cấp dịch vụ nhắn tin đa phương tiện cho mạng di dộng, theo mô hình sau: 

Đăng ký bản quyền tác giả năm 2006

2035