Nội dung các khóa đào tạo dành cho SME năm 2019


NỘI DUNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO DÀNH CHO SME NĂM 2019

TT

Chuyên đề đào tạo

Nội dung chính

Thời lượng đào tạo

Khóa 1

Khởi nghiệp cơ bản

-     Xây dựng nhóm khởi nghiệp,

-     Sáng tạo và chọn lọc ý tưởng sản phẩm/dịch vụ (Sẽ chú trọng vào lớp các sản phẩm/dịch vụ ICT/Media),

-     Phân tích thị trường, khách hàng và lựa chọn mô hình kinh doanh

-     Lập kế hoạch phát triển sản phẩm,

-     Thành lập doanh nghiệp và gọi vốn đầu tư,

-     Một số kỹ năng chính trong quản trị doanh nghiệp Startup,

-     Các nguy cơ phổ biến ảnh hưởng đến sự thành công của các StartUp

2 ngày/4 buổi/ 12h học

Khóa 2

Cơ hội tạo ra các sản phẩm, dịch vụ với công nghệ 4.0

-     Tìm hiểu các miền ứng dụng của công nghệ 4.0,

-     Kiến thức cơ bản về nền tảng 4.0

-     Kiến trúc một ứng dụng dựa trên 4.0,

-     Giới thiệu công cụ và nền tảng phát triển ứng dụng trên 4.0

-     Thao tác thực hành trên LAB 4.0 của Viện CDIT

2 ngày/4 buổi/ 12h học

Khóa 3

Ứng dụng công nghệ QR Code trong maketing hiện đại

-      Vai trò và lợi ích Maketing online

-      Công nghệ QR Code

-      Các ứng dụng của QR code

-      Các ứng dụng của QR code vào Maketing

-      Một số công cụ hỗ trợ Maketing bằng QR Code

3 ngày/ 6 buổi/ 18h học

Khóa 4

Ứng dụng tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa

-      Xu thế Maketing số phi truyền thống thông qua tem nhãn sản phẩm và QRcode

-      Vấn nạn hàng giả, và các hạn chế của các phương pháp chống giả truyền thống

-      Ưu điểm của Tem điện tử trong việc chống giả và truy xuất nguồn gốc

-      Cách thức ứng dụng tem điện tử để Maketing và Chống giả

-      Thực hành/thử nghiệm ứng dụng tem điện tử trên thực tế

3 ngày/6 buổi/ 18h học

Khóa 5

  Ứng dụng công nghệ 3D, VR trong Maketing sản phẩm

-    Xu hướng ứng dung 3D/VR trong Marketing

-    Số hóa 3D các mẫu sản phẩm

-       Sản xuất nội dung pano 360

-       Quảng bá các nội dung VR/3D pano 360 phục vụ mục tiêu Maketing

3 ngày/6 buổi/ 18h học

Khóa 6

Tiếp cận công nghệ Blockchain cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

-      Các công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghệ 4.0

-      Cơ bản về công nghệ AI

-      Cơ bản về công nghệ Blockchain

-      Những ứng dụng AI có thể sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

-      Những ứng dụng Blockchain có thể sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

3 ngày/6 buổi/ 18h học

Khóa 7

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các cty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ (an ninh, trực kĩ thuật, cấp thoát nước..)

-      Các công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghệ 4.0

-      Một số ứng dụng thành quả công nghệ 4.0 vào hoạt động quản ly doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

-      Quy trình, cách thức tổ chức nhân lực vận hành khi ứng dụng công nghệ mới

-      Thực hành và trải nghiệm một số công cụ ứng dụng các công nghệ Smartphone, clouding, Qrcode …vào quản lý hoạt dộng sản xuất cung cấp dịch vụ

3 ngày/6 buổi/ 18h học.

Thời gian trải nghiệm công nghệ: tối đa 30 ngày không bao gồm trong thời gian tổ chức khóa học.

381