Sứ mệnh và tầm nhìn


Sứ mệnh

Với bề dày tri thức được tích lũy trong 20 năm nghiên cứu ứng dụng, với vị thế là một đơn vị nghiên cứu trực thuộc một trường Đại học lớn trong lĩnh vực ICT, Viện CDIT thấy có trách nhiệm với xã hội trong việc đưa Việt Nam khai thác thành công tiềm năng của cuộc CMCN 4.0 bằng việc nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào các sản phẩm, dịch vụ và chương trình đào tạo nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Tầm nhìn

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành Tổ chức Khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa Nghiên cứu phát triển, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ:

-          Có những sản phẩm, dịch vụ và chương trình đào tạo chất lượng được sử dụng rộng rãi

-          Có đội ngũ chuyên gia đẳng cấp quốc tế và giàu kinh nghiệm thực tế

-          Có nền tảng vững chắc và luôn đón đầu các tiến bộ về khoa học công nghệ

-          Có uy tín đối với giới làm KHCN và đào tạo trong nước

-          Có mối quan hệ rộng rãi với các đối tác quốc tế

74531