Sứ mệnh và tầm nhìn


Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào các sản phẩm, dịch vụ và chương trình đào tạo nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Tầm nhìn

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành Tổ chức Khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa Nghiên cứu phát triển, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ:

-          Có những sản phẩm, dịch vụ và chương trình đào tạo chất lượng được sử dụng rộng rãi

-          Có đội ngũ chuyên gia đẳng cấp quốc tế và giàu kinh nghiệm thực tế

-          Có nền tảng vững chắc và luôn đón đầu các tiến bộ về khoa học công nghệ

-          Có uy tín đối với giới làm KHCN và đạo tạo trong nước

-          Có mối quan hệ rộng rãi với các đối tác quốc tế

 

24858