Thành tựu


Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

1. Năm 2000, Giải Ba – Giải thưởng Sáng tạo KHKT VIFOTEC cho “Hệ thống Máy chủ Dịch vụ Đa phương tiện MUCOS” của Bộ Khoa học Công nghệ – Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam;

2. Năm 2000, Giải Khuyến Khích – Giải thưởng Sáng tạo KHKT VIFOTEC cho “Hệ thống Cung cấp dịch vụ Thư thoại Thư thông tin Bưu điện” của Bộ Khoa học Công nghệ – Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam;

3. Năm 2000, Giải Nhì – Giải thưởng Sáng tạo KHKT VIFOTEC cho “Hệ thống Tính cước và Chăm sóc khách hàng BCSS” của Bộ Khoa học Công nghệ – Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam;

4. Năm 2002, Giải Nhì – Giải thưởng Sáng tạo KHKT VIFOTEC cho “Hệ thống Nhắn tin ngắn qua mạng thông tin di động SMSC” của Bộ Khoa học Công nghệ – Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam;

5. Năm 2002, Giải Ba – Giải thưởng Sáng tạo KHKT VIFOTEC cho “Hệ thống Thông tin Giáo Dục” của Bộ Khoa học Công nghệ – Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

6. Năm 2007, Giải Khuyến khích - Giải thưởng Sáng tạo KHKT VIFOTEC dành cho lĩnh vực Công nghệ thông tin choPhần mềm phục vụ “Quản lý, điều hành và doanh thác các dịch vụ chuyển tiền dựa trên qui định nghiệp vụ mới”.

Các sản phẩm được hợp chuẩn quốc gia

1. Năm 1999, Hệ thống Máy chủ thông tin đa phương tiện MUCOS-1.

2. Năm 2000, Phần mềm tính cước và in hóa đơn cho Bưu điện cấp tỉnh, thành.

3. Năm 2001, Gói phần mềm giải pháp mạng Intranet/ISP COSA/ISP.

4. Năm 2001, Phần mềm quản lý mạng ngoại vi CABMAN/GIS.

5. Năm 2004, Hệ thống nhắn tin ngắn SMSC.

6. Năm 2004, Máy điện thoại tự động loại cố định.

7. Năm 2006, Phần mềm hệ thống chuyển mạch mềm.

Các sản phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Năm 1999, Xây dựng cấu trúc hệ thống phần mềm điều khiển và khai thác tổng đài điện tử số dung lượng 1000 đến 4000 số (dòng VINEX).

2. Năm 2002, Hệ thống Thông tin Giáo dục.

3. Năm 2002, Hệ thống Tính cước và Chăm sóc khách hàng.

4. Năm 2002, Hệ thống Nhắn tin ngắn SMSC.

5. Năm 2002, Hệ thống tích hợp dịch vụ liên mạng – INFOGATE.

6. Năm 2003, Hệ thống Quản lý mạng ngoại vi.

7. Năm 2003, Hệ thống Máy chủ đa phương tiện MUCOS1.

8. Năm 2003, Hệ thống cổng thanh toán INFOGATE.

9. Năm 2003, Hệ thống Máy chủ đa phương tiện MUCOS2.

10. Năm 2003, Hệ thống Bầu chọn trực tuyến.

11. Năm 2006, Siêu giao thức báo hiệu trong hệ thống Softswich-CDIT IBUS.

12. Năm 2006, Cấu trúc hệ thống Softswich-CDIT.

13. Năm 2006, Hệ thống nhắn tin đa phương tiện MMSC.

14. Năm 2014, Phần mềm hệ thống mô phỏng hỗ trợ thực hành nghiên cứu hoạt động của mạng lõi di động LTE.

15. Năm 2014, Phần mềm chồng giao thức GTP (GPT stack).

16. Năm 2015, Hệ thống phần mềm ezCheck: Giải pháp xác thực nguồn gốc xuất xứ, quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm, kênh thông tin hai chiều trên smartphone.

17. Năm 2017, Phần mềm hệ thống quản lý ca trực hiệu quả ezWork.

Các sản phẩm đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa

1. Năm 2003, MUCOS-SMSC

2. Năm 2004, INFOGATE-PORTAL.

3. Năm 2004, CMiSE BILLING

4. Năm 2004, MUCOS Edunet

5. Năm 2004, CMiSE CABMAN

Sản phẩm đoạt Cúp CNTT

1. Năm 2002, Cúp vàng giải pháp Công nghệ thông tin cho “Hệ thống Nhắn tin ngắn qua mạng thông tin di động”.

2. Năm 2002, Cúp vàng sản phẩm thương mại điện tử cho “Hệ thống Tích hợp Dịch vụ Liên mạng INFOGATE”.

3. Năm 2003, Cúp vàng sản phẩm phần mềm xuất khẩu cho “Hệ thống Quản lý mạng Viễn thông NMS”.

4. Năm 2003, Cúp Bạc sản phẩm thương mại điện tử cho “Hệ thống Thanh toán cước phí điện thoại qua hệ thống ATM”.

5.  Năm 2003, Cúp Đồng sản phẩm triển khai cấp Ngành cho “Hệ thống Máy chủ thông tin đa phương tiện”.

Các danh hiệu thi đua và giải thưởng

1. Năm 1999, Cờ Đơn vị cơ sở dẫn đầu phong trào thi đua của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

2. Năm 2000, Cờ Đơn vị  cơ sở dẫn đầu phong trào thi đua của  Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

3. Năm 2001, Cờ thi đua của Chính phủ.

4. Năm 2001, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam và Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường tặng cờ luân lưu cho đơn vị áp dụng xuất sắc các công trình đoạt giải thưởng sáng tạo KHCN giai đoạn 1995-2001.

5. Năm 2001, Bằng khen của Đảng ủy Khối Kinh tế Trung ương.

6. Bằng khen của  Thủ tướng Chính phủ về thành tích giai đoạn 1999-2001.

7. Năm 2002, Cờ thi đua của Chính phủ.

8. Năm 2002, Giải thưởng sao đỏ cho Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2002.

9. Năm 2003, Cờ thi đua của Chính phủ.

10. Năm 2003, Giải thưởng Sao Khuê dành cho doanh nghiệp phần mềm xuất sắc.

11. Năm 2003, đơn vị Top Ten ICT INDEX do Hội tin học Việt nam tổ chức bình chọn.

12. Năm 2003, Giải thưởng Sao vàng đất Việt  dành cho sản phẩm Infogate.

13. Năm 2003, Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

14. Năm 2003, Giấy khen của Đảng ủy Tổng Công ty.

15. Năm 2004, Huân chương Lao động hạng Ba.

16. Năm 2004, Cờ Đơn vị cơ sở dẫn đầu phong trào thi đua của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

17. Năm 2004, Bằng khen của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

18. Năm 2005, Cờ Đơn vị cơ sở dẫn đầu phong trào thi đua của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

19. Năm 2005, Bằng khen của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

20. Năm 2006, Cờ Đơn vị cơ sở dẫn đầu phong trào thi đua của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

21. Năm 2006, Bằng khen của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

22. Năm 2007, Cờ Đơn vị cơ sở dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông.

23. Năm 2007, Cờ Đơn vị cơ sở dẫn đầu phong trào thi đua của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

24. Năm 2008, Bằng khen của Chính phủ giai đoạn 2006-2008; Cờ thi đua của Chính phủ.

25. Năm 2009, Huân chương Lao động hạng Nhì.

26. Năm 2010, Cờ thi đua của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

27. Năm 2011, Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông.

28. Năm 2012, Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông.

29. Năm 2013, Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông.

30. Năm 2014, Huân chương Lao động hạng Nhất.

31. Năm 2014, Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông.

32. Năm 2015, Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông.

33. Năm 2016, Tập thể lao động xuất sắc, Giấy khen của Giám đốc Học viện CNBCVT.

34. Năm 2017, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông.

35. Năm 2017, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về thành tích trong công tác Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Biển đảo Việt Nam.

13179