Thông điệp của Viện trưởng


A.Kien1“CDIT hướng đến mục tiêu vì sự hài lòng của khách hàng thông qua hàm lượng tri thức trong các sản phẩm, dịch vụ và chương trình đào tạo. Chúng tôi luôn tâm niệm thành công của khách hàng cũng chính là tài sản quý nhất của CDIT”.

 

 

 

 

 

Viện Trưởng – TS. Nguyễn Trung Kiên

9188