Bài viết liên quan

Văn hóa


Trải qua hai mươi năm hình thành và phát triển, CDIT chúng tôi luôn là một tập thể ĐOÀN KẾTSÁNG TẠO, NĂNG ĐỘNG và đầy NHIỆT HUYẾT sẵn sàng đối mặt và thích ứng với sự thay đổi không ngừng của Khoa học công nghệ.

Khẩu hiệu của chúng tôi

Làm việc hết mình – Vui chơi hết sức

93051