VRS (VNPT REPORT SYSTEM)


Giới thiệu chung
VRS (VNPT Report System) là hệ thống báo cáo số liệu và thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tại Cơ quan Tập đoàn. VRS được triển khai áp dụng từ năm 2006 đã từng bước thay thế cách thức báo cáo bằng văn bản giấy tờ bằng cách cập nhật thông tin, báo cáo số liệu qua mạng máy tính và Internet; rút ngắn thời gian, tiết kiệm nhân lực và tổ chức một cách khoa học các công đoạn lập, gửi báo cáo từ các đơn vị thành viên lên Tập đoàn; việc khai thác cơ sở dữ liệu, thông tin đã tăng hiệu quả công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
Hệ thống được xây dựng trên nền công nghệ Web.

Các tính năng của sản phẩm
1. Dữ liệu truyền nhận qua mạng Internet nhanh chóng, chính xác và bảo mật và hiệu quả.
2. Dễ triển khai: Người sử dụng chỉ cần một máy tính nối mạng Internet cùng với account đăng nhập website http://vrs.vnpt.com.vn là có thể tham gia vào hệ thống VRS với vai trò được phân quyền. Với giao diện Web thân thiện, tiện dụng cho người dùng, không đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng cao về tin học ứng dụng. Website có giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, sử dụng font chữ Unicode.
3. Sản phẩm luôn được phát triển và cập nhật kịp thời khi có thay đổi. 

Những lợi ích thiết thực mà sản phẩm mang lại
Hệ thống VRS cho phép phân nhóm những người dùng theo các vai trò và quyền sử dụng hệ thống theo các mức khác nhau: Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo Ban, chuyên viên Ban chức năng, Lãnh đạo và Báo cáo viên tại các đơn vị thành viên. Vai trò quản trị bao gồm: Quản trị hệ thống, Quản trị ban và Quản trị đơn vị đảm nhận việc quản lý người dùng, tài nguyên của hệ thống tương ứng ở các mức chung toàn hệ thống, mức ban và mức đơn vị thành viên.

1. Đối với Lãnh đạo Tập đoàn: Lãnh đạo Tập đoàn có thể trực tiếp thấy được tình hình sản xuất kinh doanh của tất cả hoặc một nhóm các đơn vị trong toàn Tập đoàn. Lãnh đạo Tập đoàn cũng có thể xem chi tiết từng báo cáo của từng đơn vị với các chu kỳ khác nhau của tất cả các lĩnh vực đã có trên hệ thống.

2. Đối với các Ban Chức năng: Có thể xem báo cáo cũng như tình hình nhập số liệu của từng đơn vị thành viên thuộc lĩnh vực mình quản lý. Đặc biệt có chức năng tổng hợp số liệu đầu ra của tất hoặc một nhóm các đơn vị với dữ liệu có thể lấy tự động từ nhiều nguồn khác nhau.

3. Đối với các đơn vị thành viên của VNPT: . Báo cáo viên có thể nhập số liệu bằng nhiều phương thức (nhập trực tiếp, nhập từ báo cáo tháng trước, nhập từ file dạng excel, nhập từ danh mục chỉ tiêu), sửa, xem báo cáo, kết xuất báo cáo ra excel. Lãnh đạo đơn vị có thể xem báo cáo, duyệt và gửi báo cáo lên Tập đoàn một cách dễ dàng chỉ bằng một click chuột.

4. Đối với các vai trò quản trị: Với từng cấp độ, các quản trị sẽ có được cái nhìn tổng quan về thông tin người dùng, phân quyền phụ trách, khái thác biểu mẫu báo cáo, tình hình báo cáo của đơn vị.

37VRS giao dien
(Giao diện màn hình khi đăng nhâp của vai trò Báo cáo viên)

Một số tiện ích khi sử dụng sản phẩm
1. Thông tin nhanh: Cung cấp cho người dùng những thông tin liên quan đến hệ thống như: Danh sách các chuyên quản phụ trách các biểu mẫu để các đơn vị liên hệ trong quá trình báo cáo số liệu phát sinh những vấn đề nghiệp vụ. Thông báo cập nhật các biểu mẫu mới, các biểu mẫu loại bỏ. Danh bạ các đơn vị tham gia VRS để các Chuyên viên Ban liên hệ khi số liệu báo cáo chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác.

2. Tài liệu đào tạo và phần mềm chuyển mã font văn bản: Được soạn cho các đơn vị thành viên, trong đó có hướng dẫn cụ thể và chi tiết đối với từng vai trò trong hệ thống.

3. Tổng hợp tình trạng báo cáo: Với tiện ích này, người dùng có thể thấy được tình trạng hiện tại của báo cáo do mình phụ trách: chưa nhập, đã gửi, hay đang chờ duyệt,…

4. Gửi tin nhắn: Giống như một email thu nhỏ, người dùng có thể gửi tin nhắn kèm file cho các người dùng khác.

2147