Tiêu chuẩn cán bộ CDIT


Tiêu chuẩn cán bộ CDIT:

  • Say mê và sáng tạo trong công việc
  • Có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc và tập thể
  • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
  • Có khả năng đào tạo và tự đào tạo
  • Có ý thức tu dưỡng, phấn đấu toàn diện
  • Có khả năng đọc, nghe, viết, thuyết trình bằng tiếng Anh
1602