16 Tháng Bảy, 2013

TDW-M512 Tổng đài điện tử 512 số

Giới thiệu chung  TDW-M512 Tổng đài được thiết kế dựa trên các yêu cầu được nêu trong tiêu chuẩn kỹ thuật tổng đài số dung lượng […]
16 Tháng Bảy, 2013

TDW-M Tổng đài điện tử 256 số

Giới thiệu chung Tổng đài điện tử 256 số là sản phẩm nghiên cứu Phòng Phầm Mềm Tổng đài Viện KHKT Bưu điện – Tiền thân […]
16 Tháng Bảy, 2013

OPENNMS Hệ thống quản lý mạng và theo dõi các dịch vụ mạng

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẠNG VÀ THEO DÕI CÁC DỊCH VỤ MẠNG Giới thiệu chung Hệ thống OpenNMS được xây dựng từ nhiều hệ thống mã […]
16 Tháng Bảy, 2013

CCBS – Hệ thống chăm sóc khách hàng và tính cước

* Giới thiệu hệ thống Hệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng CCBS (Customer Care and Billing System) là một hệ thống tổng thể […]
16 Tháng Bảy, 2013

Hệ thống quản lý mạng ngoại vi và điều hành sửa chữa 119

Giới thiệu hệ thống Hệ thống Quản lý mạng ngoại vi và điều hành sửa chữa 119 – do Trung tâm Công nghệ thông tin nghiên […]