Các đề tài cấp Bộ


STT

Tên đề tài

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phân loại thông tin phản ánh của người dân trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam

2019

2

Nghiên cứu giải pháp quản lý dữ liệu phi tập trung IPFS (Interplanetary File System) và ứng dụng trong Smart Contract

2019

3

Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm hệ thống ứng dụng Blockchain trong bảo mật nội dung thông tin trong các cổng thông tin của CQNN

2019

4

Nghiên cứu tiềm năng ứng dụng Blockchain trong các bài toán giao dịch vi mô trong nền kinh tế số

2019

5

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin trong đô thị thông minh

2019

6

Nghiên cứu chế tạo găng tay hỗ trợ người câm trong giao tiếp bằng cách chuyển đổi cử chỉ của bàn tay sang giọng nói

2019

7

Nghiên cứu các mô hình đánh giá mức độ phát triển của đô thị thông minh bền vững

2018

8

Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm hệ thống xác thực nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa ứng dụng Blockchain

2018

9

Nghiên cứu xây dựng các bài đo và bộ công cụ đo kiểm đánh giá các lỗ hổng bảo mật với thiết bị IP camera

2018

10

Nghiên cứu xu hướng, đánh giá tiềm năng áp dụng Blockchain trong các cơ quan nhà nước

2018

11

Nghiên cứu phát triển hệ thống hỗ trợ du lịch thông minh dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo

2018

12

Nghiên cứu chế tạo thiết bị cảnh báo trước chướng ngại vật trong hoạt động đi lại của người khiếm thị dựa trên nguyên tắc hoạt động của sóng siêu âm

2018

13

Nghiên cứu đề xuất danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng cho sản phẩm an toàn thông tin mạng tại Việt Nam

2018

14

Nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công ở Việt Nam

2017

15

Nghiên cứu xây dựng khung kiến trúc ICT cho đô thị thông minh ở Việt Nam

2017

16

Nghiên cứu công nghệ blockchain và đề xuất ứng dụng cho Việt Nam

2017

17

Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí quản lý an toàn đối với các thiết bị có hệ điều hành nhúng

2017

18

Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng chiến lược quốc gia về an toàn không gian mạng và đề xuất cho Việt Nam

2017

19

Nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, phân tích và kiểm duyệt tin nhắn qua ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt.

2016

20

Nghiên cứu, nâng cấp hệ thống rà quét lỗ hổng an toàn bảo mật website và triển khai cho các website thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

2016

21

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn bảo vệ hệ thống thông tin”

2016

22

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn quy trình kiểm tra đánh giá”

2016

23

Nghiên cứu các công nghệ, giải pháp kỹ thuật lắng nghe mạng xã hội (social media listening) và đề xuất ứng dụng ở Việt Nam

2016

24

Nghiên cứu xây dựng công cụ kiểm thử bảo mật các cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước

2015

25

Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm quản lý đăng ký tiêu chuẩn dữ liệu sử dụng trong cơ quan nhà nước

2015

26

Nghiên cứu, xây dựng các yêu cầu quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin thuê ngoài của cơ quan nhà nước

2015

27

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký tiêu chuẩn dữ liệu sử dụng trong cơ quan Nhà nước.

2014

28

Nghiên cứu và đề xuất quy định kỹ thuật hỗ trợ liên thông văn bản điện tử.

2013

29

Đề xuất và xây dựng thử nghiệm một số dịch vụ gia tăng của dịch vụ chuyển tiền bưu chính trên nền tảng di động

2011

30

Đề xuất, xây dựng và thử nghiệm giải pháp cung cấp dịch vụ truyền thông hợp nhất (UNIFIED-COMMUNICATIONS)

2011

31

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng hội tụ FMC (Fixed-Mobile Convergence)

2008

32

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, khả năng áp dụng công nghệ mã nguồn mở trong lĩnh vực Viễn thông ở Việt Nam.

2007

33

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm nguồn mở trong lĩnh vực viễn thông

2003

34

Nghiên cứu các chỉ tiêu và phương pháp kiểm tra hệ thống thời gian thực

2002

35

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể triển khai hệ thống nhắn tin hợp nhất cho mạng viễn thông Việt Nam

2002

36

Nghiên cứu triển khai thử nghiệm cung cấp dịch vụ thương mại

2001

37

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm

2001

38

Nghiên cứu xây dựng giải pháp thương mại điện tử Doanh nghiệp cho mô hình doanh nghiệp Iternet

2001

39

Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ điện thoại qua Internet

2000

40

Nghiên cứu Công nghệ bảo mật trong giao dịch điện tử

2000

41

Nghiên cứu xây dựng chương trình cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

1999

42

Nghiên cứu xây dựng cấu trúc chương trình phần mềm điều khiển thiết bị đầu cuối mạng truy nhập

1999

6013