19 Tháng Tư, 2021

Kế hoạch chi tiết tổ chức các khóa đào tạo cho DNNVV năm 2021

Chương trình: Đào tạo Quản trị kinh doanh TT Tên lớp Đối tượng Số học viên Nội dung đào tạo Địa điểm mở lớp Thời gian […]
15 Tháng Sáu, 2020

Kế hoạch chi tiết tổ chức các khóa đào tạo cho DNNVV năm 2020

Kế hoạch chi tiết tổ chức các khóa đào tạo cho DNNVV năm 2020 Chương trình: Đào tạo Quản trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa […]
1 Tháng Ba, 2019

Nội dung các khóa đào tạo dành cho SME năm 2019

NỘI DUNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO DÀNH CHO SME NĂM 2019 TT Chuyên đề đào tạo Nội dung chính Thời lượng đào tạo Khóa 1 Khởi […]
1 Tháng Ba, 2019

Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo dành cho SME 2019

THÔNG BÁO Về việc chiêu sinh các khóa đào tạo thuộc chương trình Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa […]