Xác định tri thức là nền tảng sức mạnh, CDiT luôn chú trọng đầu tư mạnh cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đón đầu công nghệ mới. Chúng tôi luôn tạo môi trường tốt nhất để các nghiên cứu viên, đặc biệt là cán bộ trẻ giàu nhiệt huyết, có thể phát triển và thể hiện bản thân.

Hoạt động nghiên cứu của CDiT luôn tập trung theo hướng nâng cao chất lượng của sản phẩm (Performance, High Avaiability, QoS, Security, UX,…). Đây cũng chính là các thế mạnh của các dòng sản phẩm do CDiT phát triển.

Bên cạnh đó chúng tôi luôn đón đầu các xu thế công nghệ mới để ứng dụng vào thực tiễn đời sống. Hàng năm, CDiT thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu với công đồng khoa học trong và ngoài nước để cập nhật kiến thức và trao đổi kinh nghiệm.

Lĩnh vực nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu

Chuyên đề khoa học công nghệ