Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT

Địa chỉ: Tầng 3 nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Email: cdit@ptit.edu.vn

Điện thoại: (84-24)3574 2856

Fax: (84-24)3574-2857