Các đề tài cấp Học viện


TT

Tên đề tài

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu xây dựng website phân tích hành vi mã độc tự động

2015

2

Nghiên cứu phát triển ứng dụng quản lý/giám sát các kết nối trên thiết bị di động Android

2015

3

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thi white hack cho sinh viên (CTF- capture the flag)

2015

4

Thiết kế khung đồ họa cho hệ thống bảo tàng dựa trên công nghệ thực tại ảo

2015

5

Thu thập và số hóa nội dung tư liệu 2D về biển đảo Việt Nam cho sản phẩm bảo tàng dựa trên công nghệ thực tại ảo

2015

6

Thu thập và xây dựng một số tư liệu 3D về biển đảo Việt Nam cho sản phẩm bảo tàng dựa trên công nghệ thực tại ảo

2015

7

Thiết kế và xây dựng hệ thống tư liệu âm thanh cho hệ thống bảo tàng dựa trên công nghệ thực tại ảo

2015

8

Thiết kế kịch bản tương tác và lập trình tích hợp hệ thống bảo tàng dựa trên công nghệ thực tại ảo

2015

9

Nghiên cứu vấn đề xử lý va chạm trong môi trường thực tại ảo

2015

10

Nghiên cứu ứng dụng lực nhấn của ngón tay trong thiết kế tương tác với màn hình cảm ứng

2015

11

Nghiên cứu ảnh hưởng của đa phương tiện trong truyền thông hiện đại

2015

12

Nghiên cứu giải pháp tăng cường tính dân tộc trong các sản phẩm thiết kế đa phương tiện tại Việt Nam

2015

13

Nghiên cứu phương pháp xuất hình ảnh 3D với MetalRay trong phần mềm thiết kế Maya

2015

14

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ truyền thông thuê ngoài của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

2015

15

Nghiên cứu mô hình hóa đối tượng 3D dựa trên thiết bị Microsoft Kinect

2015

16

Nghiên cứu thuật toán nhận dạng ngôn ngữ cử chỉ bàn tay trong phát triển ứng dụng thực tại ảo dựa trên thiết bị Leap-motion

2015

17

Nghiên cứu các ứng dụng của mật mã trong quản lý quyền số (Digital Right Management) của các sản phẩm Đa phương tiện

2015

18

Nghiên cứu phát triển một số phương pháp xây dựng hệ tư vấn đa phương tiện

2015

19

Xây dựng khung chứng chỉ đào tạo ngắn hạn An Toàn Thông Tin cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

2014

20

Xây dựng bài thực hành cho môn Kỹ thuật Nhiếp ảnh

2014

21

Xây dựng bài thực hành cho môn thiết kế đồ họa cơ bản

2014

22

Xây dựng học liệu cho môn học dựng video phi tuyến

2014

23

Xây dựng bài thực hành môn Thiết kế đồ họa trò chơi

2014

24

Xây dựng hệ thống mô phỏng mạng lõi LTE dựa trên OMNET++

2013

25

Cải tiến phương pháp giảng dạy thông qua vận dụng thế mạnh của các giác quan người học

2013

26

Xây dựng thư viện nội dung số phục vụ học tập và giảng dạy khoa Multimedia.

2013

27

Xây dựng video Clip giới thiệu  ngành đào tạo đa phương tiện (ĐPT)

2013

652