Các đề tài cấp Học viện


TT

Tên đề tài

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu, đề xuất mô hình lớp học 4.0 vào các trường Đại học hiện nay

2019

2

Nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển HV AC ( Heating, Vantilating and Air Conditioning) thông minh dựa trên công nghệ IoT.

2019

3

Nghiên cứu chế tạo hệ thống giám sát và điều khiển môi trường của nhà vườn thông minh dựa trên công nghệ IoT.

2019

4

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống giám sát mức tiêu thụ điện năng sử dụng công nghệ IoT

2019

5

Nghiên cứu công nghệ AR và xây dựng ứng dụng hỗ trợ du lịch thông minh Smart Tourism

2018

6

Nghiên cứu phát triển giải pháp dự báo sự cố cháy trong các tòa nhà chung cư dựa trên dữ liệu trực ca

2018

7

Nghiên cứu chế tạo ổ cắm điện thông minh sử dụng công nghệ IoT

2018

8

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống thu thập thông tin phản hồi về chất lượng dịch vụ từ khách hàng cho các công ty cung cấp dịch vụ

2017

9

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống Quản lý bảo hành điện tử cho các sản phẩm theo mô hình cho thuê dịch vụ

2017

10

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm Sổ ghi chú nhanh trên nền QRCode

2017

11

Cải thiện khả năng chống tấn công CPA cho hệ mật dựa trên thặng dư bậc hai trong vành đa thức chẵn.

2017

12

Nghiên cứu các công nghệ thực tại ảo ứng dụng trong giáo dục

2017

13

Nghiên cứu giải pháp xác thực người dùng nhiều lớp và đề xuất ứng dụng thực tế

2017

14

Nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng cử chỉ bàn tay và ứng dụng trên thiết bị Leapmotion

2017

15

Nghiên cứu nền tảng, công nghệ cho tiến tới Trường Đại học Thông minh (Smart University)

2016

16

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị SmartHome

2016

17

Nghiên cứu phát triển sản phẩm nhận dạng và phân tích tấn công dựa trên thông tin không chủ đích

2016

18

Nghiên cứu các công nghệ xác thực và đề xuất ứng dụng vào công tác quản lý của Học viện

2016

19

Nghiên cứu xây dựng phương pháp kiểm tra An toàn bảo mật mạng của đầu cuối thiết bị viễn thông đặt tại nhà thuê bao

2016

20

Nghiên cứu đánh giá sơ đồ mật mã khóa bí mật (RISKE) và khả năng ứng dụng trong thiết bị Lightweight

2016

21

Nghiên cứu nghịch đảo mở rộng trên các vành đa thức và ứng dụng trong mật mã

2016

22

Nghiên cứu kỹ thuật xử lý va chạm trong bài toàn tìm đường trong không gian ba chiều

2016

23

Nghiên cứu kỹ thuật xấp xỉ bề mặt trong xử lý va chạm trong không gian ba chiều

2016

24

Nghiên cứu xây dựng website phân tích hành vi mã độc tự động

2015

25

Nghiên cứu phát triển ứng dụng quản lý/giám sát các kết nối trên thiết bị di động Android

2015

26

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thi white hack cho sinh viên (CTF- capture the flag)

2015

27

Thiết kế khung đồ họa cho hệ thống bảo tàng dựa trên công nghệ thực tại ảo

2015

28

Thu thập và số hóa nội dung tư liệu 2D về biển đảo Việt Nam cho sản phẩm bảo tàng dựa trên công nghệ thực tại ảo

2015

29

Thu thập và xây dựng một số tư liệu 3D về biển đảo Việt Nam cho sản phẩm bảo tàng dựa trên công nghệ thực tại ảo

2015

30

Thiết kế và xây dựng hệ thống tư liệu âm thanh cho hệ thống bảo tàng dựa trên công nghệ thực tại ảo

2015

31

Thiết kế kịch bản tương tác và lập trình tích hợp hệ thống bảo tàng dựa trên công nghệ thực tại ảo

2015

32

Nghiên cứu vấn đề xử lý va chạm trong môi trường thực tại ảo

2015

33

Nghiên cứu ứng dụng lực nhấn của ngón tay trong thiết kế tương tác với màn hình cảm ứng

2015

34

Nghiên cứu ảnh hưởng của đa phương tiện trong truyền thông hiện đại

2015

35

Nghiên cứu giải pháp tăng cường tính dân tộc trong các sản phẩm thiết kế đa phương tiện tại Việt Nam

2015

36

Nghiên cứu phương pháp xuất hình ảnh 3D với MetalRay trong phần mềm thiết kế Maya

2015

37

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ truyền thông thuê ngoài của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

2015

38

Nghiên cứu mô hình hóa đối tượng 3D dựa trên thiết bị Microsoft Kinect

2015

39

Nghiên cứu thuật toán nhận dạng ngôn ngữ cử chỉ bàn tay trong phát triển ứng dụng thực tại ảo dựa trên thiết bị Leap-motion

2015

40

Nghiên cứu các ứng dụng của mật mã trong quản lý quyền số (Digital Right Management) của các sản phẩm Đa phương tiện

2015

41

Nghiên cứu phát triển một số phương pháp xây dựng hệ tư vấn đa phương tiện

2015

42

Xây dựng khung chứng chỉ đào tạo ngắn hạn An Toàn Thông Tin cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

2014

43

Xây dựng bài thực hành cho môn Kỹ thuật Nhiếp ảnh

2014

44

Xây dựng bài thực hành cho môn thiết kế đồ họa cơ bản

2014

45

Xây dựng học liệu cho môn học dựng video phi tuyến

2014

46

Xây dựng bài thực hành môn Thiết kế đồ họa trò chơi

2014

47

Xây dựng hệ thống mô phỏng mạng lõi LTE dựa trên OMNET++

2013

48

Cải tiến phương pháp giảng dạy thông qua vận dụng thế mạnh của các giác quan người học

2013

49

Xây dựng thư viện nội dung số phục vụ học tập và giảng dạy khoa Multimedia.

2013

50

Xây dựng video Clip giới thiệu  ngành đào tạo đa phương tiện (ĐPT)

2013

2508