1347

TIN TUYỂN DỤNG Để chuẩn bị cho các hướng nghiên cứu giai đoạn 2018-2020, Viện CDIT cần tuyển 5 nghiên cứu viên 1. Mô tả công việc -       Khảo sát, phân tích, đánh giá, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật – công nghệ. -       Tham gia nghiên …Xem chi tiết

1775

Tiêu chuẩn cán bộ CDIT: Say mê và sáng tạo trong công việc Có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc và tập thể Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm Có khả năng đào tạo và tự đào tạo Có ý …Xem chi tiết

1 | 11