Chuyên đề khoa học công nghệ An toàn thông tin


LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN
2014
-Một hệ mật mã khóa bí mật dựa trên các thặng dư bậc hai và các phần tử liên hợp trong vành đa thức chẵn ThS. Cao Minh Thắng , GS.TS. Nguyễn Bình PDF

-Top lỗ hổng Zero-day trên Microsoft Window năm 2014 KS. Âu Xuân Phong | PDF

2013

-Tấn công từ chối dịch vụ  giữa các SIP Proxy KS. Nguyễn Ngọc Quân |  PDF
-An ninh trong mạng LTE KS. Bùi Trung Thành |  PDF
- Tìm hiểu về lỗi tràn bộ đệm (Buffer Overflow) KS. Đào Hương Giang |  PDF
- Cơ chế mới phòng chống tấn công DDOS gây bởi thư rác KS. Âu Xuân Phong |  PDF
- Lỗ hổng Cross Site Scripting (XSS), tấn công và các biện pháp khắc phục KS. Nguyễn Ngọc Quân |  PDF
2012
- Quản lý rủ ro doanh nghiệp theo bộ thiêu chuẩn ISO/IEC 27000 ThS. Nguyễn Thị Xuân |  PDF
- Giải pháp OTP (One Time Password) tăng cường an toàn bảo mật thông tin cho doanh nghiệp Ks. Nguyễn Minh Đức |  PDF
2011
- Ưng dụng framework X.805 của ITU_T trong đảm bảo an ninh hệ thống truyền thông ThS. Cao Minh Thắng |  PDF
- Ứng dụng công nghệ domain controller bảo mật máy tính người dùng ThS. Nguyễn Thị Xuân |  PDF
2010
- Honeypot cho malware trên các thiết bị lưu trữ USB KS. Lê Văn Ứng  PDF
51932