Bài viết liên quan

Chuyên đề khoa học công nghệ An toàn thông tin


2014-2018

- Khám phá cộng đồng mạng xã hội dựa trên cơ sở lý thuyết đồ thị_TS. Nguyễn Kim Quang _ PDF

- Đề xuất xây dựng chiến lược quốc gia về an toàn không gian mạng_TS. Nguyễn Kim Quang _ PDF

- DBTRU, a new NTRU-like cryptosystem based on dual binary truncated polynomial rings_Cao Minh Thang, Nguyen Binh _ PDF

- Omura-Massey Cryptosystem with Authentication over Polynomial Rings with Two Cyclotomic Cosets_Hoang Manh Thang, Nguyen Binh, Cao Minh Thang _ PDF

- Phân loại mức độ an toàn hệ thống thông tin theo cách tiếp cận của lý thuyết hệ thống _ ThS. Nguyễn Thị Xuân, PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải, ThS. Nguyễn Kim Quang _ PDF

- Giải pháp xác thực một lần sử dụng giọng nói (Voice OTP) cho VNPT_ThS. Vũ Tuấn Anh _ PDF

- Hệ thống LAB đào tạo thực hành Viễn thông và An toàn thông tin_ThS. Hoàng Mạnh Thắng, TS. Nguyễn Trung Kiên _ PDF

-Một hệ mật mã khóa bí mật dựa trên các thặng dư bậc hai và các phần tử liên hợp trong vành đa thức chẵn |  ThS. Cao Minh Thắng , GS.TS. Nguyễn Bình | PDF

-Top lỗ hổng Zero-day trên Microsoft Window năm 2014 KS. Âu Xuân Phong | PDF

2013

-Tấn công từ chối dịch vụ  giữa các SIP Proxy KS. Nguyễn Ngọc Quân |  PDF
-An ninh trong mạng LTE KS. Bùi Trung Thành |  PDF
- Tìm hiểu về lỗi tràn bộ đệm (Buffer Overflow) KS. Đào Hương Giang |  PDF
- Cơ chế mới phòng chống tấn công DDOS gây bởi thư rác KS. Âu Xuân Phong |  PDF
- Lỗ hổng Cross Site Scripting (XSS), tấn công và các biện pháp khắc phục KS. Nguyễn Ngọc Quân |  PDF
2012
- Quản lý rủ ro doanh nghiệp theo bộ thiêu chuẩn ISO/IEC 27000 ThS. Nguyễn Thị Xuân |  PDF
- Giải pháp OTP (One Time Password) tăng cường an toàn bảo mật thông tin cho doanh nghiệp Ks. Nguyễn Minh Đức |  PDF
2011
- Ưng dụng framework X.805 của ITU_T trong đảm bảo an ninh hệ thống truyền thông ThS. Cao Minh Thắng |  PDF
- Ứng dụng công nghệ domain controller bảo mật máy tính người dùng ThS. Nguyễn Thị Xuân |  PDF
2010
- Honeypot cho malware trên các thiết bị lưu trữ USB KS. Lê Văn Ứng  PDF
68719