CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỀ TÀI KHCN


ĐỀ TÀI 1:

 • Tên Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thử nghiệm thu thập dữ liệu và phân tích một số chỉ số hiệu năng thực hiện (KPI) của đô thị thông minh phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm phục vụ cho hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước. Mã số  KC01.04/16-20
 • Nhân sự tham gia:

Chủ nhiệm Đề tài: TS. Nguyễn Trung Kiên

Các thành viên thực hiện chính:

 1. Ths. Nguyễn Kim Quang
 2. Ths. Cao Minh Thắng
 3. Ths. Hoàng Mạnh Thắng
 4. Ths. Đỗ Thị Lan Anh
 5. ThS. Lê Duy Tiến
 6. ThS. Đinh Hải Đăng
 7. TS. Trần Ngọc Linh
 8. TS. Nguyễn Ngọc Minh
 9. ThS. Nguyễn Đức Hoàng
 10. ThS Đỗ Mạnh Hùng
 11. ThS Hà Đình Dũng

Thư ký khoa học: Ths. Đỗ Thị Lan Anh

 •  Mục tiêu của Đề tài: Đề tài có 2 mục tiêu như sau:

Xây dựng được hệ thống công nghệ thông tin thí điểm giúp cho cơ quan quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực nắm bắt được dữ liệu về một số chỉ số hiệu năng thực hiện của đô thị để làm cơ sở xây dựng bộ tiêu chí công nghệ thông tin đánh giá đô thị thông minh tại Việt Nam

Đề xuất được bộ KPI sự phát triển của đô thị thông minh phù hợp với Việt Nam giai đoạn 2018-2023

 • Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

PHẦN 1:   Nghiên cứu xây dựng dự thảo bộ KPI cho ĐTTM giai đoạn 2018-2023 và dự thảo bộ tiêu chí trong lĩnh vực công nghệ thông tin

PHẦN 2:   Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống CNTT thu thập, phân tích và hiển thị một số KPI của ĐTTM

PHẦN 3:   Thử nghiệm tại 3 đô thị và 2 Sở ngành

PHẦN 4:   Hoàn thiện bộ chỉ số KPI ĐTTM

 •  Thời gian thực hiện: (Từ tháng 10/2017 đến tháng 09/2019)
 • Phương thức khoán chi: Khoán từng phần
 • Tổng số kinh phí thực hiện Đề tài: 5.395 triệu đồng
 • Các sản phẩm của Đề tài:

1. Hệ thống công nghệ thông tin thu thập, phân tích, chỉ thị một số chỉ số hiệu năng thực hiện (KPI) của đô thị thông minh với quy mô phù hợp ở mức độ thử nghiệm gắn với chức quản lý nhà nước tối thiểu ở 02 ngành và 03 đô thị, bao gồm các thành phần

-         Thiết bị:

+       Thiết bị thu thập thông tin phản hồi không dây dưới dạng phím cứng sử dụng công nghệ IoT, có khả năng cho phép rating 5 mức cảm nhận từ 1 đến 5 và có thể lắp đặt trong các điều kiện môi trường tự nhiên.

+       Thiết bị thu thập thông tin tự động về thông số môi trường (tĩnh hoặc di động). Đo được các thông số nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng, CO, NO2. Có khả năng lắp đặt tại các điểm quan trắc tĩnh hoặc gắn trên các phương tiện vận tải như xe máy hay ô tô. Truyền tín hiệu về trung tâm qua wifi hay 2G/3G.

-         Phần mềm, có các chức năng sau:

+       Thu thập thông tin phản hồi cảm nhận của người dân qua một số thiết bị nhập liệu phổ biến, dễ sử dụng (bàn phím cứng không dây, điện thoại thông minh,..).

+       Thu thập dữ liệu từ các thiết bị thu thập thông tin tự động (các cảm biến,..).

+       Thu gom, làm sạch, lưu trữ dữ liệu với lượng dữ liệu lớn (data ware-house).

+       Phân tích, chỉ thị thông tin chỉ số đánh giá sự phát triển của đô thị thông minh.

+       Có khả năng so sánh tương quan các nguồn dữ liệu, các địa bàn hành chính hay các lĩnh vực quan trắc,

+       Thiết kế thích nghi cho các Dashboard lớn đặt tại các điểm quan trắc tập trung và thích nghi giao diện mobile cho các cá nhân quản lý hay phải di động.

+       Có thể lập và cảnh báo vượt ngưỡng một cách linh hoạt qua email, SMS…

+       Phân quyền quản lý linh hoạt theo lĩnh vực, địa bàn hành chính và đến từng điểm thu thập thông tin.

2. Bộ KPI sự phát triển của đô thị thông minh phù hợp với Việt Nam giai đoạn 2018-2023.

Bộ KPI trong lĩnh vực công nghệ thông tin đánh giá đô thị thông minh tại Việt Nam

3. Hai (02) bài báo khoa học.

ĐỀ TÀI 2:

 • Tên Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số hóa 3D các hiện vật, công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang.  Mã số ĐT-2017-10201-ĐL
 • Nhân sự tham gia:

Chủ nhiệm Đề tài: ThS. Cao Minh Thắng

Các thành viên thực hiện chính:

 1. TS. Nguyễn Trung Kiên, Tiến sỹ
 2. ThS. Nguyễn Đức Hoàng, Thạc sỹ
 3. ThS. Hà Đình Dũng, Thạc sỹ
 4. ThS. Trần Thị Hạnh, Thạc sỹ
 5. KS. Nguyễn Thanh Toàn, Thạc sỹ
 6. ThS. Đỗ Thị Lan Anh, Thạc sỹ
 7. ThS.  Hoàng Quốc Việt
 8. ThS. Nguyễn Hữu Thành

Thư ký khoa học: Ths. Đỗ Thị Lan Anh

 •  Mục tiêu của Đề tài: ứng dụng công nghệ số hóa 3D các hiện vật, công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; quảng bá du lịch thành phố Nha Trang
 • Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện;

Phần 1: Thu thập dữ liệu phục vụ số hóa các di sản văn hóa của thành phố Nha Trang

Phần 2: Thiết kế phát triển hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ phát huy các di sản văn hóa và quảng bá du lịch của thành phố Nha Trang, bao gồm:

Xây  dựng Bộ cơ sở dữ liệu số hóa 3D và thông tin các hiện vật, công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang

Xây dựng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu số hóa 3D và thông tin các hiện vật, công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang

Xây dựng Hệ thống bản đồ số (ứng dụng GIS) phục vụ công tác quản lý, tra cứu thông tin các hiện vật, công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang

Xây dựng Website giới thiệu thông tin, hình ảnh các hiện vật, công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang dưới định dạng 3D

Xử lý hiện vật có định dạng 3D phù hợp, có thể sử dụng khi in 3D dùng làm quà lưu niệm, phục chế, trùng tu dựa trên cơ sở dữ liệu đã có

Phần 3: Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm:

Phần 4: Tập huấn hướng dẫn sử dụng, đề xuất kiến nghị

 • Thời gian thực hiện: từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018
 • Phương thức khoán chi: Khoán từng phần
 • Tổng số kinh phí thực hiện Đề tài: 1.532.891.000 đồng (Một tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn đồng)
 • Các sản phẩm của Đề tài:

1. Bộ cơ sở dữ liệu số (không gian ảo 360 Panorama, mô hình 3D) và thông tin về 7 nhóm công trình lịch sử, văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thành phố Nha Trang bao gồm:

+       Tháp Bà Ponagar

+       Danh thắng Hòn Chồng

+       Chùa Long Sơn

+       Vịnh Nha Trang

+       Nhà thờ chánh tòa Chúa Kitô Vua (Nhà thờ Đá)

+       Một số Lăng, Đình

+       Một số nhà cổ

2. Bộ dữ liệu số 05 hiện vật tiêu biểu có định dạng 3D phù hợp, có thể sử dụng khi in 3D dùng làm quà lưu niệm, phục chế, trùng tu trên cơ sở dữ liệu đã có.

3. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu số hóa 3D và thông tin các hiện vật, 7 nhóm công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang.

4. Hệ thống bản đồ số (ứng dụng GIS) phục vụ công tác quản lý, tra cứu thông tin về 7 nhóm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang.

5. Website giới thiệu thông tin, hình ảnh các hiện vật, công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang.

6. Dự thảo Quy chế quản lý, khai thác và cập nhật dữ liệu số hóa 3D các hiện vật, công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang;

7. Hai (02) bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành.

1391