ezFeedback – Giải pháp thu thập dữ liệu phản hồi từ khách hàng hiệu quả


ezFeedback là giải pháp thu thập dữ liệu phản hồi từ khách hàng dựa trên các công nghệ QRcode, Smartphone và công nghệ AI. ezFeedback giúp doanh nghiệp thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ một cách dễ dàng và hiệu quả.

So với phương pháp xin ý kiến khách hàng bằng phiếu truyền thống, doanh nghiệp dùng ezFeedback chỉ tốn 10% chi phí nhưng hiệu quả tăng lên 10 lần.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
Mr. Đỗ Mạnh Hùng – Tel: 0888 484 222 – Facebook: ezFeedback

brochure ezfeedback_brochure mat truoc(1)
brochure ezfeedback_brochure mat sau(1)

27412