ezWork – Giải pháp quản lý trực ca thông minh


EzWork là giải pháp hỗ trợ quản lý hoạt động trực ca định kỳ của nhân viên tại các tòa nhà chung cư, nhà máy, xí nghiệp, cửa hàng, kho bãi,… với khả năng hỗ trợ đa nghiệp vụ như bảo vệ, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, xuất nhập,…

Front

Back

200