Hệ thống Chăm sóc khách hàng trên Smartphone


Hệ thống cung cấp một công cụ giúp khách hàng tra cứu nhanh các điểm cung cấp dịch vụ doanh nghiệp trải rộng trên địa bàn toàn quốc; cung cấp kênh thông tin giữa doanh nghiệp tới người dùng, cũng như nhận phản hồi của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ. Hệ thống được thiết kế để phục vụ các nền tảng Smart Phone phổ biến nhất hiện nay như Android, IOS, Windows phone.

bank1

bank2

2807