Hệ thống Hỗ trợ tra cứu ATM


Phần mềm ATM VietNam Pro PDK là một phần mềm chuyên nghiệp giúp người dùng tra cứu địa điểm ATM gần nhất, chính xác nhất trên điện thoại 2 dòng điện thoại Asha 501 và Asha S40. Phiên bản ATM Vietnam Pro do Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Công nghệ BCVT phát triển sẽ cung cấp thông tin gần 10,000 cây ATM của 50 ngân hàng hiện đang hoạt động trên khắp 64 tỉnh thành của Việt Nam.

ATM Vietnam1atm1 v2

ATM Vietnam2

5042