Bài viết liên quan

Kế hoạch chi tiết tổ chức các khóa đào tạo cho DNNVV năm 2021


Chương trình: Đào to Qun tr kinh doanh

TT

Tên lớp

Đối tượng

Số học viên

Nội dung đào tạo

Địa điểm mở lớp

Thời gian

 Kinh phí (VNĐ) (*) 

Đơn vị thực hiện

1

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 01 Người lao động DNNVV

30

- Các công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghệ 4.0
- Cơ bản về công nghệ AI
- Cơ bản về công nghệ Blockchain
- Những ứng dụng AI có thể sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Những ứng dụng Blockchain có thể sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hà Nội Tháng 5              585.500 Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 02 Người lao động DNNVV

30

Thái Bình Tháng 9              611.500

3

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 03 Người lao động DNNVV

30

Nam Định Tháng 8              611.500

4

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 04 Người lao động DNNVV

30

Quảng Nam Tháng 7              689.500

5

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 05 Người lao động DNNVV

30

Đắc Lắc Tháng 10              689.500

6

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 06 Người lao động DNNVV

30

Hà Nam Tháng 5              611.500

7

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 07 Người lao động DNNVV

30

Bạc Liêu Tháng 11              689.500

8

Công nghệ 4.0 và ứng dụng cho DNNVV 08 Người lao động DNNVV

30

Cà Mau Tháng 9              689.500

9

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các công ty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ 01 Người lao động DNNVV

30

- Các công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghệ 4.0
- Một số ứng dụng thành quả công nghệ 4.0 vào hoạt động quản ly doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
- Thực hành và trải nghiệp một số công cụ ứng dụng các công nghệ Smartphone, clouding, Qrcode vào quản lý hoạt dộng sản xuất cung cấp dịch vụ
- Quy trình, cách thức tổ chức nhân lực vận hành khi ứng dụng công nghệ mới
Thái Bình Tháng 9              611.500

10

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các công ty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ 02 Người lao động DNNVV

30

Nam Định Tháng 8              611.500

11

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các công ty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ 03 Người lao động DNNVV

30

Hòa Bình Tháng 6              611.500

12

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các công ty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ 04 Người lao động DNNVV

30

Lào Cai Tháng 6              611.500

13

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các công ty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ 05 Người lao động DNNVV

30

Quảng Nam Tháng 7              689.500

14

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các công ty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ 06 Người lao động DNNVV

30

Đắc Lắc Tháng 10              689.500

15

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành các công ty sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ 07 Người lao động DNNVV

30

Sơn La Tháng 8              611.500

16

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 01 Người lao động DNNVV

30

- Xu thế Maketing số thông qua tem nhãn sản phẩm và QRcode
- Công nghệ QR Code và các ứng dụng trong DNNVV
- Một số công cụ hỗ trợ Maketing bằng QR Code và Tem điện tử
- Thực hành/thử nghiệm ứng dụng QR Code và tem điện tử trên thực tế
Hà Nội Tháng 5              585.500

17

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 02 Người lao động DNNVV

30

Bạc Liêu Tháng 11              689.500

18

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 03 Người lao động DNNVV

30

Hà Nam Tháng 5              611.500

19

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 04 Người lao động DNNVV

30

Hòa Bình Tháng 6              611.500

20

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 05 Người lao động DNNVV

30

Lào Cai Tháng 6              611.500

21

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 06 Người lao động DNNVV

30

Quảng Nam Tháng 7              689.500

22

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 07 Người lao động DNNVV

30

Cà Mau Tháng 9              689.500

23

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 08 Người lao động và cán bộ quản lý DNNVV

10

Hòa Bình Tháng 6          9.147.500

24

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 09 Người lao động và cán bộ quản lý DNNVV

10

Quảng Nam Tháng 7          8.325.000

25

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 10 Người lao động và cán bộ quản lý DNNVV

10

Hà Nội Tháng 10          7.224.500

26

Ứng dụng công nghệ QR Code và tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa 11 Người lao động và cán bộ quản lý DNNVV

10

Bạc Liêu Tháng 10          8.415.000

(*)  Kinh phí thu của học viên, sau khi được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

644