Bài viết liên quan

Khóa học Phát triển ứng dụng trên di động


Khóa học được thiết kế để cung cấp các nội dung bao quát từ pha thiết kế giao diện đến các kỹ năng lập trình di động để học viên có thể tự thiết kế và phát triển một ứng dụng hoàn chỉnh. Ngoài ra trong khóa học học viên sẽ được chia sẻ nhiều kinh nghiệm phát triển và thương mại hóa những sản phẩm ứng dụng tự mình làm ra.

ung dung di dong

ungdungdidgv2p2

Chi tiết vui lòng liên hệ:

Xin mời liên hệ: Mr. Hùng 0888 484 222 ; email: hungdm@ptit.edu.vn

 

4880