Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ của CDIT


Ngày 29/9/2016 Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm cấp phòng cho các cán bộ của Viện.

 Nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Viện, tạo sự ổn định để CDIT phát triển theo định hướng hoạt động mới, được sự đồng ý của Lãnh đạo Học viện, ngày 29/9/2016 Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT đã tổ chức lễ trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp phòng. Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Trung Kiên, Viện trưởng, đã trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ:

-         ThS. Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng phòng NCPT Dịch vụ, giữ chức vụ Trưởng phòng NCPT Dịch vụ;

-         ThS. Nguyễn Đức Hoàng, Phó trưởng phòng NCPT Ứng dụng Đa phương tiện, giữ chức vụ Trưởng phòng NCPT Ứng dụng Đa phương tiện;

-         ThS. Hoàng Mạnh Thắng, nghiên cứu viên phòng NCPT Hạ tầng và An toàn thông tin, giữ chức vụ Trưởng phòng NCPT Hạ tầng và An toàn thông tin;

-         ThS. Đỗ Mạnh Hùng, nghiên cứu viên phòng Hợp tác và Chuyển giao công nghệ, giữ chức vụ Trưởng phòng Hợp tác và Chuyển giao công nghệ;

-         ThS. Hà Đình Dũng, giảng viên phòng NCPT Ứng dụng Đa phương tiện, giữ chức vụ Phó trưởng phòng NCPT Ứng dụng Đa phương tiện.

Thay mặt Lãnh đạo Viện, ThS. Nguyễn Kim Quang, Phó viện trưởng, đã phát biểu chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm và bày tỏ sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Viện với thế hệ cán bộ quản lý mới, hy vọng các anh sẽ nỗ lực hơn nữa để cùng đưa CDIT phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của Lãnh đạo Viện và niềm tin của anh chị em CBNCV trong đơn vị.

image001
Ban Lãnh đạo Viện và các cán bộ mới được bổ nhiệm

Trước đó, vào ngày 28/9/2016 Viện CDIT cũng đã tổ chức lễ công bố các quyết định đổi tên và thành lập các đơn vị mới nhằm tổ chức lại mô hình hoạt động của Viện, đáp ứng yêu cầu phát triển Viện trong điều kiện mới. Theo đó, Phòng NCPT Dịch vụ Bưu chính Viễn thông được đổi tên thành Phòng NCPT Dịch vụ; thành lập Phòng NCPT Hạ tầng và ATTT trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: phòng NCPT Mạng và Hệ thống, Phòng NCPT Ứng dụng Viễn thông và Tổ NCPT An toàn thông tin; thành lập mới Phòng Hợp tác và Chuyển giao công nghệ.

2204