Bài viết liên quan

Các đề tài cấp Tập đoàn


TT

Tên đề tài

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật cho Cloud Computing trong VNPT.

2013

2

Phát triển các công cụ phần mềm hỗ trợ đo kiểm IP/NGN và di động

2013

3

Nghiên cứu giải pháp tăng cường khả năng cạnh tranh của VNPT trong trường hợp Nhà nước triển khai chính sách cho phép thuê bao chuyển mạng giữ nguyên số

2013

4

Nghiên cứu xây dựng yêu cầu kỹ thuật và phương pháp Test cho các phần mềm Cloud-based dùng chung cho VNPT

2013

5

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật cho Cloud Computing trong VNPT.

2012

6

Phát triển các công cụ phần mềm hỗ trợ đo kiểm IP/NGN và di động

2012

7

Nghiên cứu về BI (business itelligent) và khuyến nghị giải pháp BI cho các dịch vụ mạng NGN VNPT

2011

8

Nghiên cứu về thư viện chuẩn ITIL trong quản lý các doanh nghiệp CNTT và khuyến nghị ứng dụng cho VNPT trong xu hướng hội tụ VT và CNTT

2011

9

Nghiên cứu vấn đề an ninh và đề xuất phương án nhằm đảm bảo an toàn cho dịch vụ IPTV

2008

10

Xây dựng phần mềm mô phỏng, giả lập các bài đo báo hiệu DIAMETER theo bài đo chuẩn của VNPT

2008

11

Nghiên cứu phát triển phần mềm ứng dụng điện thoại (softphone) thử nghiệm trên mạng NGN của Tập đoàn

2008

12

Xây dựng phần mềm quản lý trạng thái, cầu hình cho các thiết bị mạng MEN, IPDSLAM và MSAN sử dụng giao thức SNMP

2008

13

Nghiên cứu và đề xuất phương án xây dựng mạng hỗ trợ đo kiểm và quản lý chất lượng dịch vụ VoIP của VNPT

2008

14

Giải pháp tổ chức về cung cấp và quản lý dịch vụ thoại cabin tại điểm giao dịch cung cấp dịch vụ của TCT Bưu chính

2008

15

Xây dựng phần mềm mô phỏng giả lập các bài đo báo hiệu MEGACO/H248 theo bài đo chuẩn của NVPT

2007

16

Xây dựng phần mềm mô phỏng giả lập các bài đo báo hiệu SIP theo bài đo chuẩn của NVPT

2007

17

Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ SOA (Service-Oriented Architecture) và khuyến nghị áp dụng

2007

18

Phát triển phần mềm Parlay Gateway

2006

19

Nghiên cứu phát triển thử nghiệm hệ thống Enum Server

2006

20

Xây dựng định hướng nghiên cứu phát triển các thành phần mạng hội tụ (FMC)

2006

21

Nghiên cứu, đề xuất phương án ứng dụng công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến – RFID (Radio Frequency Identification) trong việc quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện.

2006

22

Xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích dự đoán số liệu SXKD cho Ban kế hoạch dựa trên Kho dữ liệu của ” Hệ thống phần mềm báo cáo số liệu và thông tin phục vụ quản lý, điều hành SXKD tại cơ quan Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam” sử dụng kỹ thuật Data mining

2006

23

Xây dựng giải pháp kỹ thuật bảo vệ an toàn mạng máy tính ĐHSXKD của Tổng công ty

2005

24

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Media Server trong môi trường mạng NGN

2005

25

Xây dựng hệ thống framework cung cấp và quản lý các loại hình dịch vụ bình chọn trên mạng NGN

2005

26

Nghiên cứu và phát triển phần mềm Host Media Processing (HMP)

2005

27

Xây dựng giải pháp IP Centrex.

2005

28

Xây dựng phần mềm hệ thống Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác vận hành, khai thác, bảo dưỡng mạng máy tính điều hành SXKD

2005

29

Nghiên cứu phát triển, tối ưu hoá và đóng gói hệ điều hành Linux phục vụ cho công tác triển khai các phần mềm mã nguồn mở trên mạng lưới VNPT.

2004

30

Xây dựng hệ thống cung cấp nền tảng streaming cho mạng di động Việt Nam

2004

31

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống bảo vệ và quản lý bản quyền đối với các sản phẩm như hình ảnh âm thanh – bản quyền kỹ thuật số

2004

32

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý và cung cấp thông tin đài 108 trên Infogate

2004

33

Nghiên cứu và xây dựng phương án phát triển phân hệ CRM của Hệ thống VNPT-ERP bằng phần mềm nguồn mở

2004

34

Nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống Infogate theo kiến trúc Application Server và xây dựng các giao diện chuẩn với các hệ thống khác

2004

35

Xây dựng quy trình phát hiện, vá các lỗ hổng bảo mật và thiết lập thư viện các lỗ hổng bảo mật cho các hệ điều hành LinuxRedhat, SunSolaris và Windows 2000 Server

2004

36

Nghiên cứu phát triển các chương trình ứng dụng dựa trên bộ công cụ phát triển ứng dụng SIM Application Toolkit để hỗ trợ cho việc xây dựng các dịch vụ giá trị gia tăng và thương mại điện tử cho các thiết bị đầu cuối sử dụng công nghệ GSM

2004

37

Nghiên cứu, phát triển hệ thống Quản trị nguồn nhân lực – HRM (Human Resource Management) / Phân hệ HRM trong Hệ thống ERP.

2004

38

Phát triển và ứng dụng Hệ thống Quản trị Dây chuyền Cung ứng cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông.

2004

39

Xây dựng hệ thống cắt mở thuê bao dịch vụ tự động với mô hình phân lớp theo kiến trúc mở

2004

40

“Nghiên cứu phát triển các dịch vụ gia tăng trên mạng NGN qua giao diện mở OSP (Open Service Platform) của giải pháp NGN Surpass đang được triển khai trong Tổng công ty”

2004

41

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý giám sát các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động

2004

42

Xây dựng “Hệ thống báo cáo số liệu và thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tại Cơ quan Tổng công ty”.

2004

43

“Nghiên cứu công nghệ phân tán trên nền .NET Framework áp dụng cho việc phát triển và tích hợp các hệ thống phần mềm”.

2004

44

Nghiên cứu và xác định khả năng hỗ trợ của bộ công cụ NGOSS cho chức năng quản trị mạng và dịch vụ trong mạng NGN đang triển khai tại Tổng công ty, đề xuất phương án áp dụng vào quá trình triển khai hệ thống VNPT-ERP

2004

45

Nghiên cứu phát triển phần mềm quản lý khai thác dịch vụ phát hàng thu tiền – COD theo quy định tạm thời của Tổng công ty.

2004

46

Nghiên cứu xây dựng phương án bưu chính kinh doanh các dịch vụ viễn thông

2004

47

Nghiên cứu xây dựng mô hình Trung tâm chăm sóc khách hàng bưu chính, áp dụng cho dịch vụ EMS

2004

48

Nghiên cứu xây dựng mô hình Trung tâm điều hành mạng tin học bưu chính – PNOC (Postal IT Network Operations Center)

2004

49

Nghiên cứu xây dựng cấu trúc tổng thể Hệ thống phần mềm hỗ trợ doanh thác các dịch vụ Bưu gửi

2004

50

Nghiên cứu, xây dựng phương án gắn kết Nghiên cứu-Đào tạo-Sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2004

51

Nghiên cứu công nghệ Webmap Service,ứng dụng trong bài toán quản lý mạng ngoại vi trên bản đồ theo mô hình trung tâm vùng

2003

52

Áp dụng công nghệ thẻ từ thông tin trong công tác giao dịch khách hàng tại các Bưu điện tỉnh

2003

53

Nghiên cứu khả năng cung cấp các chức năng cho phép khách hàng tự chăm sóc quản lý thuê bao dịch vụ của mình qua môi trường Internet.

2003

54

Nghiên cứu giao diện lập trình các hệ thống OS dựa trên Java theo mô hình J2EE để đưa ra giải pháp cho hệ quản lý cấp Bưu điện Tỉnh

2003

55

Triển khai áp dụng công nghệ nhận dạng vân tay để đảm bảo an toàn truy nhập trên môi trường Web

2003

56

Nghiên cứu hệ thống ASP (Application Service Provider) và đề xuất khả năng áp dụng cho công tác ĐHSXKD của TCT

2003

57

XD hệ thống phần mềm quản lý điều hành sửa chữa báo hỏng mạng điện thoại cố định áp dụng cho bưu điện tỉnh/ thành phố dựa trên kiến trúc mạng quản lý viễn thông

2003

58

Nghiên cứu xây dựng hệ thống Voice portal ứng dụng bộ nhận dạng tiếng nói rời rạc tiếng Việt( cho một lớp giọng)

2003

59

Xây dựng hệ thống Wap gateway cho mạng di động

2003

60

Nghiên cứu phát triển hệ thống thử nghiệm cung cấp dịch vụ nhắn tin ngắn cho thuê bao mạng cố định, tích hợp với nhắn tin di động và Internet

2003

61

Xây dựng hệ thống trung tâm nhắn tin đa phương tiện MMS (Multimedia Messaging Service Center) cho mạng di động

2003

62

Nghiên cứu xây dựng hệ thống Signaling Gateway của mạng NGN

2003

63

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống Media Gateway

2003

64

Nghiên cứu xây dựng phần mềm hệ thống SIP Server

2003

65

Xây dựng hệ thống cung cấp nền tảng streaming cho mạng di động Việt Nam

2003

66

Xây dựng phương pháp quản lý thay đổi (Change Management) áp dụng trong quá trình triển khai hệ thống ERP tại Tổng công ty

2003

67

Nghiên cứu phát triển và triển khai thử nghiệm dịch vụ E-Stamp trong doanh thác Bưu chính

2003

68

Nghiên cứu xây dựng cấu trúc tổng thể phần mềm và quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền theo qui định mới của TCT, phù hợp với kế hoạch tổng thể ứng dụng CNTT trong bưu chính

2003

69

Xây dựng Platform để phát triển các dịch vụ Bưu chính Infogate và phát triển một số dịch vụ gia tăng giá trị cho dịch vụ chuyển tìên nhanh

2003

70

Nghiên cứu và phát triển thử nghiệm dịch vụ Email-to-Letter

2003

71

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống SIP-PSTN Gateway

2003

72

Nghiên cứu phát triển hệ thống Telephone Banking

2003

73

Nghiên cứu phát triển các dịch vụ nhắn tin đa phương tiện MMS (Multimedia Messaging Service) tích hợp vào hệ thống Infogate

2003

74

Nghiên cứu phát triển phần mềm bảo an giao dịch điện tử sử dụng công nghệ WPKI (Wireless Public Key Infranstructure) áp dụng cho các dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên nền Infogate

2003

75

Nghiên cứu và phát triển hệ thống Call Center

2003

76

Áp dụng thanh toán điện tử cho bài toán tính cước và chăm sóc khách hàng

2003

77

Nghiên cứu xây dựng dịch vụ cổng thanh toán cho các merchant, tích hợp với hệ thống dịch vụ Infogate

2003

78

Nghiên cứu, xây dựng các ứng dụng cho máy cầm tay, sử dụng công cụ J2ME

2003

79

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý cuộc gọi khi đang kết nối Internet – Internet Call Manager (ICM)

2003

80

Nghiên cứu thị trường và phát triển hệ thống các kênh quảng cáo, thăm dò thị trường thông qua di động và internet (IMA-Interactive Media for Advertising)

2003

81

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá trang Web và các phần mềm công cụ hỗ trợ kiểm tra đánh giá

2003

82

Nghiên cứu xây dựng giao diện hỗ trợ Simple Network Management Protocol (SMNP) để áp dụng vào hệ thống MUCOS

2002

83

Xây dựng phần mềm quản trị Payphone PPMS1000

2002

84

Nghiên cứu xây dựng bộ nhận dạng tiếng nói tiếng Việt (với số lượng từ hữu hạn và rời rạc cho các giọng nói chuẩn của một địa phương) ứng dụng trong hệ thống MUCOS

2002

85

Nghiên cứu xây dựng phần mềm trung tâm nhắn tin ngắn (Short Message Service Centre) cho mạng di động

2002

86

Xây dựng thử nghiệm hệ thống Monitoring báo hiệu số 7 (MTP và ISUP)

2002

87

Nghiên cứu chế thử Modem ADSL

2002

88

Nghiên cứu thử nghiệm dịch vụ VoD (Video on demand) trên cơ sở mạng ADSL

2002

89

Nghiên cứu tích hợp nhiều công nghệ GIS trên nền một giao diện chung

2002

90

Nghiên cứu và phát triển môđun chuyển đổi (mediation device) thu thập và chuyển đổi thông tin cước từ tổng đài EWSD sang dạng format phục vụ cho việc tính cước online

2002

91

Ứng dụng công nghệ nhận dạng vân tay trong bảo mật mạng doanh nghiệp

2002

92

Xây dựng mô hình phát triển theo Framework cho các bài toán báo cáo thống kê và in hoá đơn

2002

93

Áp dụng các công nghệ mới để xây dựng hệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng theo mô hình nhiều lớp (Multi-layer)

2002

94

Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm hệ thống nhắn tin hợp nhất Unified Messaging

2002

95

Nghiên cứu xây dựng phương án giải pháp kỹ thuật cung cấp dịch vụ gửi Ringtone, Logos, CLI Icon (Caller Line Identification), Picture Message và vCard cho máy điện thoại di động trên công nghệ SMS từ Internet.

2002

96

Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện chương trình bảo mật gateway máy tính (Fire wall) ứng dụng Opensource cho hệ thống mạng máy tính

2002

97

Ứng dụng công nghệ Clustering trên hệ điều hành Linux để xây dựng hệ thống máy tính điều hành SXKD của các Bưu điện tỉnh

2002

98

Xây dựng chương trình tính cước online cho ISP phục vụ cho giải pháp COSA/ISP

2002

99

Nghiên cứu, áp dụng mô hình quản lý phần mềm

2002

100

Ứng dụng UML trong quá trình xây dựng và phát triển sản phẩm phần mềm

2002

101

Nghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo vệ bản quyền phần mềm trong và ngoài ngành bằng thẻ thông minh

2002

102

Nghiên cứu hệ thống mã nguồn mở-Open For Bussines và ứng dụng trong việc trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống cung cấp thông tin đài 1080 của các tỉnh.

2002

103

Nghiên cứu công nghệ WebMap cho bài toán quản lý mạng cáp ngoại vi tại Bưu điện Tỉnh

2002

104

Phát triển Browser tiếng Việt trên nền Windows CE cho các thiết bị di động, khai thác các dịch vụ được cung cấp bởi hệ thống Infogate

2002

105

Phương án truyền số liệu DCN phục vụ cho công tác khai thác, quản lý Tổng công ty Bưu chính Viễn thông

2001

106

Ứng dụng công nghệ thẻ nhận dạng (Secure ID card) vào bài toán quản lý doanh nghiệp

2001

107

Triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ đào tạo từ xa qua mạng máy tính

2001

108

Mô hình phát triển dịch vụ thư thoại qua hệ thống nhắn tin ngắn (SMS) của mạng di động sử dụng phần MAP (Mobile Application Part) của hệ thống báo hiệu kênh chung SS7

2001

109

Phương án triển khai dịch vụ Prepaid cho mạng điện thoại cố định tại các Bưu điện Tỉnh thành

2001

110

Mô hình cung cấp dịch vụ One number service trên mạng viễn thông Việt nam

2001

111

Tích hợp dịch vụ Fax mail vào hệ thống MUCOS -1

2001

112

Phương án quản trị hệ thống mạng Payphone (PMS) phù hợp với sự phát triển trong tương lai của mạng Payphone tại các Bưu điện Tỉnh/thành

2001

113

Mô hình hệ thống SPC trên cơ sở phần INAP của hệ thống báo hiệu số 7 để áp dụng thử nghiệm cho điểm điều khiển dịch vụ (SPC) của mạng thông minh

2001

114

Bộ phần mềm chuyển đổi (Mediation Device) sử dụng công nghệ CORBA cho thiết bị Tổng đài

2001

115

Hoàn thiện công nghệ bảo mật truy nhập mạng máy tính cho nhà quản trị mạng

2001

116

Ứng dụng công nghệ CORBA để xây dựng phần mềm hệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng BCSS cho Bưu điện Tỉnh/thành

2001

117

Chương trình tin học hoá doanh nghiệp theo hệ thống quản lý chất lượng ISO, áp dụng vào việc điều hành SXKD của doanh nghiệp Bưu điện

2001

118

Phân tích hạn chế, nguyên nhân và một số giải pháp khắc phục bảo mật mạng Intranet trong phạm vi Tổng công ty bưu chính viễn thông

2000

119

Hoàn thiện giải pháp tổng thể cho hệ thống BCSS cấp Tỉnh/thành

2000

120

Thiết kế chế tạo thử nghiệm Card ISDN sử dụng trong máy tính PC

2000

121

Nghiên cứu sử dụng công nghệ GIS của Intergraph để xây dựng chương trình quản lý mạng cáp cho Bưu điện Tỉnh

2000

122

Nghiên cứu và xây dựng chương trình bảo mật truy nhập mạng máy tính

2000

123

Xây dựng và phát triển trung tâm E-commerce của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông

2000

124

Nghiên cứu phát triển hệ thống PSTN – IP Gateway để thử nghiệm dịch vụ Voice over IP cho điểm Bưu điện văn hoá xã.

2000

125

Hoàn thiện phương án chế tạo thiết bị truy nhập có giao diện V5.2 và giao diện truyền dẫn quang đồng bộ SDH, thử nghiệm và đánh giá kết quả.

2000

126

Mô hình trung tâm khai thác và bảo dưỡng (OMC) cấp Bưu điện Tỉnh trên cơ sở ứng dụng công nghệ quản lý phân tán

2000

127

Hệ thống trung tâm dịch vụ (Service Center) đơn vị Bưu điện tỉnh

2000

128

Nghiên cứu việc áp dụng công nghệ CORBA trong hệ thống xử lý phân tán

2000

129

Giải pháp tích hợp hệ thống cung cấp các dịch vụ thông tin Bưu điện có dung lượng lớn cho Bưu điện thành phố lớn

2000

130

Trung tâm quản lý bảo dưỡng từ xa cho các hệ thống MUCOS tại các Bưu điện Tỉnh

2000

131

Hệ thống nhắn tin bằng Web (web based SMS)

2000

132

Công nghệ WAP và khả năng áp dụng công nghệ WAP cho mạng di động ở Việt Nam

2000

133

Nghiên cứu công nghệ mã nguồn mở

2000

134

Giải pháp công nghệ và ứng dụng của mạng riêng ảo (VPN)

2000

135

Thiết kế, chế tạo giao diện sử dụng báo hiệu số 7 cho hệ thống Voice Mail và Audiotext đã triển khai

2000

136

Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý mạng truyền dẫn SDH

1999

137

Xây dựng Web Site phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và đào tạo cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1999

138

Nghiên cứu xây dựng trung tâm quản lý và bảo dưỡng tại Viện KHKT Bưu điện cho các họ tổng đài TDW-M, và VNEX đang hoạt động trên mạng

1999

139

Nghiên cứu chế thử máy điện thoại đa chức năng

1999

140

Nghiên cứu xây dựng hệ thống khai thác và bảo dưỡng OMC cho mạng PSTN có số thuê bao nhỏ hơn 30.000 cho Bưu điện Tỉnh

1999

141

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tích hợp tự động cung cấp các dịch vụ thông tin Bưu điện (MUCOS)

1999

7401