LĨNH VỰC ICT

2013

1. Phát triển và triển khai game online trên nền tảng phân hệ điều khiển IMS TS. Nguyễn Trung Kiên, ThS. Hoàng Mạnh Thắng |  PDF
2. Gói dịch vụ truyền thông phong phú ThS. Nguyễn Đức Hoàng |  PDF
3. Lab thực hành LTE dành cho sinh viên ThS. Hoàng Xuân Sơn  |  PDF
4. Cơ chế quản lý QoS trong mạng LTE KS. Nguyễn Thị Liễu |  PDF
5. Những kết quả đạt được của CDIT trong việc hỗ trợ dự án thử nghiệm LTE (Long Term Evolution) của VNPT ThS. Dư Anh Tuấn |  PDF
6. Khóa đào tạo kỹ năng đo kiểm khắc phục sự cố mạng và dịch vụ IP/NGN ThS. Hoàng Mạnh Thắng |  PDF
7. Xác định và xử lý lỗi dịch vụ IPTV của VNPT ThS. Hoàng Mạnh Thắng  PDF
8. Phương án triển khai dịch vụ Fix-Mobile-Centrex trên mạng IMS của VNPT ThS. Đỗ Mạnh Hùng |  PDF
9. Bộ công cụ trích xuất CDR và phân tích các tham số QoS dựa trên phân tích báo hiệu SIP, BICC, ISUP phục vụ đo kiểm dịch vụ thoại trên IMS và di động ThS. Đỗ Mạnh Hùng |  PDF
10. Đo kiểm hòa mạng và đánh giá khả năng phát triển các dịch vụ gia tăng trên IMS của VNPT ThS. Đỗ Mạnh Hùng |  PDF
11. Các hoạt động của CDIT trong mảng quản lý mạng viễn thông KS. Nguyễn Thị Thúy |  PDF
12. Liên thông văn bản điện tử ThS. Nguyễn Thị Hà Giang |  PDF
13. BIGDATA ThS. Phạm Đức Tú  PDF
14. Gói dịch vụ kiểm thử phần mềm hướng Cloud ThS. Trịnh Thùy Linh |  PDF
15. Bộ thư viện ITIL – thành phần và ứng dụng trong quản lý dịch vụ CNTT ThS. Nguyễn Hoàng Anh |  PDF
16. Giải pháp SEO – tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ThS. Hoàng Cường |  PDF
17. Software defined networking – công nghệ mới làm thay đổi cấu trúc mạng KS. Bùi Trung Thành |  PDF
18. Chuyển mạng giữ số, nguy cơ và giải pháp ThS. Dư Anh Tuấn, ThS. Cao Minh Thắng |  PDF
19. Study on spectrum sensing algorithms for cognitive radio systems Nguyễn Trung Thành, Thomas Kaiser |  PDF
2012
20. Xây dựng phòng lab thực hành Viễn thông cho sinh viên Học Viện CNBCVT TS. Nguyễn Trung Kiên, ThS. Hà Đình Dũng |  PDF
21. Tối ưu mạng băng rộng VNPT KS. Nguyễn Thị Thúy |  PDF
22. Xu thế hội tụ trong lĩnh vực truyền thông TS. Nguyễn Trung Kiên, TS. Nguyễn Đình Xuân |  PDF
23. Hệ thống quản lý khách hàng thuê bao tập trung BPE/CSS ThS. Nguyễn Câng Thuận, ThS. Nguyễn Thái Sơn |  PDF
24. Hệ thống nhắn tin SMS Push ThS. Hoàng Cường |  PDF
25. Mô hình ICT trong đào tạo đại học và những vấn đề trong triển khai áp dụng ThS. Đặng Ngọc Hùng |  PDF
2011 
26. Ứng dụng ETOM trong việc xây dựng khung chứng chỉ đào tạo kiến thức NGN ThS. Hà Đình Dũng, ThS. Cao Minh Thắng  |  PDF
27. Xây dựng phương án triển khai xVNO trên mạng của VNPT KS. Nguyễn Thị Thúy |  PDF
28. LTE – Thách thức với nhà mạng di động tại Việt Nam ThS. Hoàng Mạnh Thắng |  PDF
29. Hệ thống quản lý mạng ngoại vi và điều hành sửa chữa 119 ThS. Nguyễn Câng Thuận |  PDF

30. Mô hình kinh doanh nội dung video trên Youtube, hướng đi mới và sản phẩm animation của CDIT ThS. Trần Quốc Trung |  PDF

2010
31. Tham gia thiết kế mạng GPON của VNPT ThS. Hà Đình Dũng   | PDF
32. Phần mềm quản lý phát triển thuê bao ThS. Võ Xuân Nam     | PDF
33. Sản phẩm IMS client đa nền tảng của CDIT KS. Trần Thị Hạnh | PDF
34. Phát triển phần mềm quản lý thiết bị băng rộng cho VNPT ThS. Hà Đình Dũng  |  PDF
35. Vai trò của cơ chế thỏa thuận chất lượng SLA trong cung cấp dịch vụ viễn thông NGN  TS. Nguyễn Trung Kiên  |  PDF
36. Hệ thống phân tích kinh doanh di động  ThS.Nguyễn Anh Nguyên, ThS. Phạm Đức Tú  |  PDF
37. Giải pháp cổng thông tin điện tử phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh KS.Nguyễn Minh Đức |  PDF
38. Hệ thống hỗ trợ kinh doanh thông minh và những ứng dụng trong dịch vụ viễn thông  ThS. Nguyễn Hoàng Anh  | PDF
39. Phần mềm phục vụ quản lý, điều hành và doanh thác các dịch vụ chuyển tiền dựa trên qui định nghiệp vụ mới – CT2003  ThS. Võ Xuân Nam  | PDF
40. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định điều chuyển luồng tiền cho Tổng công ty Bưu chính  ThS. Võ Xuân Nam  | PDF

LĨNH VỰC MULTIMEDIA

2013
41. Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên ngành đa phương tiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn lực đơn vị ThS. Bùi Thị Thu Huế  |  PDF
42. Windows 8 – Cơ hội phát triển ứng dụng ThS. Đỗ Thị Liên  |  PDF
43. Thiết kế giao diện ứng dụng Windows Phone 8 thuận tiện với Blend Visual Studio ThS. Bùi Thị Thu Huế  |  PDF
44. Công nghệ thực tại ảo – Hướng ứng dụng và phát triển trong đào tạo ngành đa phương tiện TS. Vũ Hữu Tiến  |  PDF
45. Xây dựng chuyển động bằng hệ thống xương ThS. Trần Quốc Trung |  PDF

46. Nguyên tắc 4F trong thiết kế trò chơi ThS.Nguyễn Đức Hoàng |  PDF

2012
47. Tương tác trên điện thoại di động công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến ThS. Phí Công Huy |  PDF
48. Phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học ngành công nghệ đa phương tiện ThS. Bùi Thị Thu Huế |  PDF
2011
49. A new error resilience technique using adaptive FMO and intra refresh in H.264 video coding TS. Vũ Hữu Tiến, Supavadee Aramvith, Yoshikazu Myanaga |  PDF
50. A cross video-mac layer approach for generating adaptive FMO map TS. Vũ Hữu Tiến, Supavadee Aramvith |  PDF

51. Ứng dụng phương pháp CDIO cho xây dựng chương trình đào tạo và thiết kế phương pháp đào tạo cho sáng tạo đa phương tiện – Học viện CNBCVT ThS. Đỗ Thị Lan Anh |  PDF

LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN

2013

52. Tấn công từ chối dịch vụ  giữa các SIP Proxy KS. Nguyễn Ngọc Quân |  PDF
53. An ninh trong mạng LTE KS. Bùi Trung Thành |  PDF
54. Tìm hiểu về lỗi tràn bộ đệm (Buffer Overflow) KS. Đào Hương Giang |  PDF
55. Cơ chế mới phòng chống tấn công DDOS gây bởi thư rác KS. Âu Xuân Phong |  PDF
56. Lỗ hổng Cross Site Scripting (XSS), tấn công và các biện pháp khắc phục KS. Nguyễn Ngọc Quân |  PDF
2012
57. Quản lý rủ ro doanh nghiệp theo bộ thiêu chuẩn ISO/IEC 27000 ThS. Nguyễn Thị Xuân |  PDF
58. Giải pháp OTP (One Time Password) tăng cường an toàn bảo mật thông tin cho doanh nghiệp Ks. Nguyễn Minh Đức |  PDF
2011
59. Ưng dụng framework X.805 của ITU_T trong đảm bảo an ninh hệ thống truyền thông ThS. Cao Minh Thắng |  PDF
60. Ứng dụng công nghệ domain controller bảo mật máy tính người dùng ThS. Nguyễn Thị Xuân |  PDF
2010
61. Honeypot cho malware trên các thiết bị lưu trữ USB KS. Lê Văn Ứng  PDF