30 Tháng Sáu, 2015

Các đề tài cấp Học viện

TT Tên đề tài Năm thực hiện 1 Nghiên cứu, đề xuất mô hình lớp học 4.0 vào các trường Đại học hiện nay 2019 2 […]
27 Tháng Mười Hai, 2014

ĐẠI HỌC CHULALONGKORN THĂM HỌC VIỆN CN BCVT VÀ CDIT

Sáng ngày 19/12/2014, Đại diện Lãnh đạo Học viện Công nghệ BCVT đã tiếp đón và làm việc với Lãnh đạo và sinh viên Khoa Nghệ […]
25 Tháng Mười Hai, 2014

CDIT TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIỄN THỨC NGN CHO CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN

Sau hai tuần học tập, ngày 20/12/2014, khóa học “Bồi dưỡng kiến thức về mạng và các dịch vụ trên mạng NGN VNPT” do CDIT tổ […]